NCAB Group Lab

Våra fabriker genomför omfattande kvalitets- och tillförlitlighetstester innan leverans. Dock tar NCAB Group alltid helhetsansvaret för godkännandet av produkten, det gäller både prototyper såväl som volymproduktion. NCAB Group lab fungerar också som en resurs under upphandlings- och godkännandeprocesser av nya fabriker.


Andy Dai (standing) and Star Ye, Lab Technicians at NCAB Factory Management working in the NCAB Group lab at the Chinese office.

NCABs laboratorium används till omfattande inspektion av utfallsprover och säkrar att de produkter vi mottar är de vi specificerat. Vi kan även utföra rotorsaksanalyser av både monterade och omonterade mönsterkort om det skulle vara nödvändigt. Detta betyder att vi snabbt kan överblicka avvikelser och ge detaljerad feedback både till dig och fabriken.

NCAB Group använder följande testutrustning:

  • ZEISS metallurgiskt mikroskop
  • ZEISS stereomikroskop
  • Mantis stereoinspektionsmikroskop
  • Oxford Instruments CMI900 XRF skikttjockleksmätare
  • Hakko FX-301B lödgryta
  • Scandimatic utrustning för inslipning
  • Lenton laboratorieugn

Detaljer och analys från NCAB Groups interna mall för kvalitetskontroller går att ladda ner nedan.
LADDA NED (PDF) »