NCAB Group Lab

Varje leverans genomgår ytterst noggranna kvalitets- och tillförlitlighetstester på våra fabriker innan det skickas iväg. Allt dokumenteras i NCAB Groups CoC (Certificate of Conformity). Dock tar NCAB Group alltid helhetsansvaret för godkännandet av produkten, det gäller både prototyper såväl som volymproduktion.

Two of our technicians working in the NCAB Group lab
Andy Dai (stående) och Star Ye, Lab Technicians på NCAB Factory Management. De jobbar i NCAB Groups labb på vårt Factory Management-kontor i Kina.

NCABs laboratorium används till omfattande inspektion av utfallsprover och säkrar att de produkter vi mottar är de vi specificerat. Vi kan även utföra rotorsaksanalyser av både monterade och omonterade mönsterkort om det skulle vara nödvändigt. Detta betyder att vi snabbt kan överblicka avvikelser och ge detaljerad feedback både till dig och fabriken.

NCAB Group gör följande regelbundet:

 • Komplett analys av inslipningsprov
 • IPC klass 3-process och acceptansverifiering
 • Kontroll av koppartjocklek på alla lager och i hålväggar
 • Analys och verifiering av uppbyggnaden, inklusive dielektrikumets tjocklek
 • Kontroll av överensstämmelse mellan originalunderlaget och färdigt kort inklusive ledarbredder och isolationsavstånd.
 • Lödbarhetstester
 • Termisk stress med kontroll av eventuell delaminering
 • Analys av lödmaskens vidhäftning och tjocklek
 • Verifiering av ytbehandlingens tjocklek med hjälp av röntgenutrustning
 • CpK-data genereras för kritiska egenskaper som till exempel pläteringstjocklek i hål, ledarbredd, isolationsavstånd.
 • Felsökning och orsaksanalys

Detaljer och analys från NCAB Groups interna mall för kvalitetskontroller går att ladda ner nedan.

LADDA NED (PDF) »