NCAB Group Lab

Varje leverans genomgår ytterst noggranna kvalitets- och tillförlitlighetstester på våra fabriker innan det skickas iväg. Allt dokumenteras i NCAB Groups CoC (Certificate of Conformity). Dock tar NCAB Group alltid helhetsansvaret för godkännandet av produkten, det gäller både prototyper såväl som volymproduktion.

Andy Dai och Star Ye, Lab Assistant Engineers jobbar i NCABs Global Lab i Kina.

NCABs laboratorium används till omfattande inspektion av utfallsprover och säkrar att de produkter vi mottar är de vi specificerat. Vi kan även utföra rotorsaksanalyser av både monterade och omonterade mönsterkort om det skulle vara nödvändigt. Detta betyder att vi snabbt kan överblicka avvikelser och ge detaljerad feedback både till dig och fabriken.

Sju mönsterkortslabb på tre kontinenter till ert förfogande

NCAB Group har sju stycken labb på tre kontinenter som servar alla våra bolag. Nedan kan du ta en närmare titt på dem.

Titta på våra labb i 360° för bästa upplevelse

Andy Dai (stående) och Star Ye, Lab Technicians på NCAB Factory Management arbetar i det globala NCAB Group labbet på det kinesiska kontoret.

Nordic Lab Sweden | NCAB Group

Regionala labb

 • NCAB Group Europe / Italy
 • NCAB Group Europe / UK
 • NCAB Group Europe / Netherlands
 • NCAB Group Europe / Germany
 • NCAB Group Nordic / Sweden
 • NCAB Group USA / Chicago

Globalt labb

 • NCAB Group Global / China

NCAB Group gör följande regelbundet:

 • Komplett analys av inslipningsprov
 • IPC klass 3-process och acceptansverifiering
 • Kontroll av koppartjocklek på alla lager och i hålväggar
 • Analys och verifiering av uppbyggnaden, inklusive dielektrikumets tjocklek
 • Kontroll av överensstämmelse mellan originalunderlaget och färdigt kort inklusive ledarbredder och isolationsavstånd.
 • Lödbarhetstester
 • Termisk stress med kontroll av eventuell delaminering
 • Analys av lödmaskens vidhäftning och tjocklek
 • Verifiering av ytbehandlingens tjocklek med hjälp av röntgenutrustning
 • CpK-data genereras för kritiska egenskaper som till exempel pläteringstjocklek i hål, ledarbredd, isolationsavstånd.
 • Felsökning och orsaksanalys

Detaljer och analys från NCAB Groups interna mall för kvalitetskontroller går att ladda ner nedan.

LADDA NED (PDF) »