Vår historia

NCAB Group är en av de snabbast växande mönsterkortsproducenterna och fokus från start har varit kundnärvaro. Följ vår resa från en mönsterkortstrader till en integrerad mönsterkortstillverkare.

NCAB GROUP TIME LINE

Scroll the image to the right to see our development during during the years.

NCAB time line

NCAB GROUP TIME LINE

Scroll the image to the right to see our development during during the years.

Swipe to view full timeline

NCAB time line

Scrolla för att se vår utveckling.