Medicinteknik

Branscher vi verkar inom

Den medicinska sektorn spänner idag över ett brett område av applikationer med syfte att rädda eller förbättra våra liv. Några av utmaningarna inom området är att säkerställa produktkvalitet, integration av IoT/data-säkerhet och naturligtvis kostnaden för produktutveckling – allt i enlighet med EU:s medicintekniska förordning, MDR 2017/745, och USAs medicintekniska förordning, 21 CFR: avsnitt 800-1050. ISO 13485-standarden ger oss verktyg för att tillverka tillförlitliga mönsterkort med hög kvalitet som våra kunder sedan använder i sina produkter för att uppfylla tillämpliga regelkrav. Se nedan för ett urval av de applikationer vi tillverkar mönsterkort till.  

Applikationer

Visa fler

Andningshjälp

Mönsterkort till utrustning för behandling av sömnapné. Kraven är vanligtvis är storleksbegränsningar, lång livslängd och driftsäkerhet.

Mönsterkort

Blodtrycksmätare

Mönsterkort till trådlös blodtrycksmätning med uppsikt via en mobil enhet. Kraven är vanligtvis storleksbegränsningar och hög tillförlitlighet.

Mönsterkort

Dosering och mätning av medicinsk gas

Mönsterkort för mätning av koncentration och volym av medicinsk gas. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet och storleksbegränsningar.

Mönsterkort

Larm- och samtalssystem för sjukvården

Mönsterkort för larm- och samtalssystem för hälso- och sjukvård. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet och lång livslängd.

Mönsterkort

Medicinsk bildbehandling

Mönsterkort för magnetisk resonanstomografiutrustning (MR). Kraven är vanligtvis höghastighetssignal, signalintegritet och kontrollerad lageruppbyggnad.

Mönsterkort

Ögondiagnostik

Mönsterkort för ögondiagnostik och kirurgiska produkter. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet.

Mönsterkort

Operationsbelysning

Mönsterkort till belysningssystem för operationssalar. Kraven är vanligtvis värmehantering, lång livslängd och driftsäkerhet.

Mönsterkort

Perfusionssystem

Mönsterkort för perfusionssystem, antingen för patienttransport eller behandling på sjukhus. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet med särskilt fokus på stöttålighet.

Mönsterkort

Respiratorer

Mönsterkort för livsuppehållande respiratorer. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet.

Mönsterkort

Sensorer

Mönsterkort för blodgasanalys, blodprov och blodtryck, ultraljud, röntgenkalibrering, endoskop och EKG. Kraven är vanligtvis storleksbegränsningar och lång livslängd.

Mönsterkort

Skyddsprodukter för sjukvården

Mönsterkort för fläktdrivna och luftrenande respiratorer för skydd av vårdpersonal. Kraven är vanligtvis storleksbegränsningar och driftsäkerhet.

Mönsterkort

Syreanalys och distribution

Mönsterkort för syreavkänning, analys och distribution. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet.

Mönsterkort

Visa fler