Flyg- och rymdindustri

Branscher vi verkar inom

Civil flygtrafik är i förändring när det gäller bränslen, drivlinor och effektivitet, där en av utmaningarna är att uppfylla långsiktiga hållbarhetsmål. Med en ökande flygtrafik och nya digitala och mänskliga hot i en värld av snabb digital förändring är en annan utmaning att utveckla en högre nivå av säkerhet. Se nedan för ett urval av de applikationer vi tillverkar mönsterkort till.

Applikationer

Visa fler

Belysningssystem för landnings- och taxibanor

Mönsterkort för styrsystem av belysningssystem för landnings- och taxibanor (AGL). Kraven är vanligtvis lång livslängd, hög tillförlitlighet och säkerhetskritisk funktion.

Mönsterkort

Civilflyg

Mönsterkort för motor-, hydraul-, rörelse- och ställdonkontroller, kraftfördelning, sensorer och kommunikationssystem. Det är dessa funktioner som håller oss säkra i luften. Klimat-, belysnings- och underhållningssystem ger oss komfort i kabinen. Kraven är vanligtvis IPC klass 3, ISO/AS 9100.

Mönsterkort

Flygplanstransponder

Flygplanstransponder: Mönsterkort för att sända och ta emot signaler (XPDR), som identifierar enskilda flygplan. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet och säkerhetskritisk funktion, IPC klass 3 och AS9100 standard.

Mönsterkort

Privatflyg

Mönsterkort för instrument och navigering, kommunikation, väderdata, luftrumsinformation och flygplansdata. Kraven är vanligtvis IPC klass 3.

Mönsterkort

Radar

Mönsterkort för olika radarapplikationer: sjöfart, satellit, försvar, rymd, flygplan, mikrovågsantenner och tillhörande signalöverföringssystem. Kraven är vanligtvis signalintegritet, höghastighetsberäkning och värmehantering.

Mönsterkort

Radiokommunikationssystem för flygplan

Mönsterkort för radiokommunikationssystem mellan flygplan, flygledning och piloter. Kraven är vanligtvis IPC 6012 Avionics mönsterkortsstandard AS9100.

Mönsterkort

Rymdutrustning

Mönsterkort för hög strålning (HI RAD) kräver material som teflon eller polyamid för att klara extrema omgivande temperaturer. Kraven är vanligtvis robusta och välbeprövade mönsterkortslösningar. Standarder är vanligtvis IPC 6012DS, ECSS-Q-ST-70-60C och AS9100.

Mönsterkort

Visa fler