Våra värderingar

NCAB Groups värderingar har utvecklats gemensamt av alla medarbetare. Grundtanken är att alla medarbetare, oavsett befattning, ska kunna fatta egna beslut i linje med bolagets strategi. Detta förenklar ansvarstagande på alla nivåer och ger oss ett effektivt arbetssätt, vi lär av varandra och behöver inte utveckla nya processer när gemensamma rutiner finns.

Employees of NCAB is having a team building excercise.
Team building under vår globala introduktion på huvudkontoret i Sverige. Den globala introduktionen är ett två dagar långt event där nya kolleger från hela världen får träffas och utbyta erfarenheter.

Kvaliteten först varje gång

Det våra kunder sätter störst värde på är att få felfria leveranser i tid. Vi tänker långsiktigt och visar att kostnader, kvalitet och hållbarhet går hand i hand. Vi jobbar kontinuerligt på att bli bättre, med hjälp av tydliga och avgränsade mål och genom att följa upp alla våra aktiviteter och beslut. All möda vi lägger på detta leder till den höga kvalitet vi levererar. Varken mer eller mindre.

Starka relationer gör hela skillnaden

Vi anser att affärer görs mellan människor, inte mellan företag, divisioner eller funktioner. Därför är det viktigt att verkligen känna – och ha bra relationer med – de kunder, kollegor och fabriker som vi arbetar med. Det är helt nödvändigt för att kunna uppnå hög kvalitet och en hållbar tillverkning. Vi är övertygade om att ett tydligt och öppet tillvägagångssätt ger bra relationer, som i sin tur ger upphov till ärlighet, lojalitet och tillit.

Fullt ansvar. Lätt att säga. Svårare att leverera

Vi vet att mönsterkortet är en nyckelkomponent för våra kunder. Och vi är helt på det klara med att allt kan hända under den komplicerade tillverkningsprocessen – och det gör det ofta. För oss innebär fullt ansvar en mängd saker, en ansvarsfull och hållbar inställning till allt vi gör – socialt, miljömässigt och etiskt. När ett problem uppstår sätter vi oss snabbt in i det och hittar en lösning. Vi anser att vi äger problemet och ger oss inte förrän det är löst.