Hållbara affärer

Hållbara affärer

Hållbara affärer
– vårt ansvar

Vårt fokus är att skapa värde för våra intressenter och att ta ansvar genom hela vår värdekedja. Vi försöker hitta möjligheter att driva på positiva förändringar och minska den negativa påverkan i de olika processerna. Tillsammans med våra leverantörer och kunder vill vi skapa en mer hållbar industri med tillväxt och lönsamhet för alla. Vi tror att starka relationer och transparens är nyckeln för att uppnå detta.

Sustainability Report 2022 | NCAB Group

Lär dig mer om varför och hur vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt

Våra långsiktiga mål

Sustainability audit i en mönsterkortsfabrik i Kina | NCAB Group

LEVERANTÖRSKEDJA

Fullt ansvar genom hela leverantörskedjan.

Gruppaktivitet under NCABs årliga konferens | NCAB Group

MEDARBETARE

Attrahera, engagera och utveckla de bästa medarbetarna.

Tekniskt seminarie med Kenneth Jonsson, Technical Manager på NCAB Sweden | NCAB Group

KUNDER

Styra branschen mot ett grönare mål.

Vår hållbarhetsstrategi som vägvisare

Hållbarhetsresultat

Vår vision är att vara den främsta mönsterkortstillverkaren, var vi än verkar. Under 2021 fortsatte vi vår viktiga hållbarhetsresa tillsammans med våra kunder, fabriker och medarbetare. Här är några exempel på vad vi har gjort och lyckats med under året:

 • Uppdaterat vår hållbarhetsstrategi
 • Kartläggning av klimatpåverkan för att skapa en handlingsplan och sätta mål för hur vi ska minska växthusgasutsläpp
 • Fortsatt med vårt program för hållbarhetsaudits i fabrikerna
 • Förbättrat fabrikernas villkor för hälsa och säkerhet, arbetsvillkor och miljöpåverkan
 • Hög kvalitetsprestanda – 99,6% – fortsatt att utveckla vår kvalitetsprocess för att minimera kassation
 • Fortsatt fokus på vidareutbildning av medarbetare, framför allt inom sälj, teknik och introduktion(onboarding) av nya medarbetare
 • Fortsatt med kundseminarier och internutbildningar online, vilket gjort att vi nått ut till ännu fler kunder och medarbetare
 • Våra medarbetare runtom i världen har bidragit till samhället genom vår Give Back day
 • 52 webbinarier och 2580 deltagare – Design for manufacturing, kostnadsdrivare, mänsterkortstekniker
 • Kvalitetssäkring – våra tekniker har delat med sig av sin kunskap och expertis för att stötta en hållbar produktutveckling
 • Kundsupport i designfasen – våra design guidelines för olika typer av mönsterkort finns att ladda ned på vår webb

99,5%

Hög kvalitetsnivå

100%

Hållbarhetsauditerade huvudfabriker

92

Resultat för hållbarhet i vår kundnöjdhetsmätning

84

Kundnöjdhetsindex

88

Medarbetarengagemangs-
index

NCABs hållbarhetsrapport - uppslag | NCAB Group

Alla våra dokument om hållbarhet

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS och Conflict Mineral policies.

Anna Lothsson, Sustainability Manager på NCAB Group

Nyfiken på vårt hållbarhetsarbete?

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

NCAB Groups visselblåsarfunktion

Om medarbetare i NCAB Group eller andra intressenter upptäcker allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som bryter mot vår uppförandekod ska de känna sig säkra på att de kan rapportera detta på ett tryggt sätt. Därför har vi inrättat en visselblåsarfunktion, det vill säga en extern part som har bolagets uppdrag att ta emot, anonymisera och tillhandahålla ärendet åt NCAB Groups utredningsfunktion.