Hållbara affärer

Hållbara affärer

NCAB Groups hållbarhetsrapporter

Hållbara affärer
– vårt ansvar

Kvalitets- och miljöarbete har varit viktigt för NCAB Group i många år. Under 2014 bestämde vi oss för att börja använda ISO 26000 som ledstjärna i det arbetet framöver. Det är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Detta ledde till att vi tog fram en strategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter, med tydliga prioriteringar för en hållbar verksamhet.

Lär dig mer om varför och hur vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt

Våra långsiktiga mål

Sustainability audit i en mönsterkortsfabrik i Kina | NCAB Group

LEVERANTÖRSKEDJA

Fullt ansvar genom hela leverantörskedjan.

Gruppaktivitet under NCABs årliga konferens | NCAB Group

MEDARBETARE

Attrahera, engagera och utveckla de bästa medarbetarna.

Tekniskt seminarie med Kenneth Jonsson, Technical Manager på NCAB Sweden | NCAB Group

KUNDER

Styra branschen mot ett grönare mål.

Consciuos Component - NCAB:s symbol för allt vårt hållbarhetsarbete.

Det här är symbolen för allt vårt hållbarhetsarbete. Den omfattar de vitala delarna av ISO 26000, det vill säga de miljömässiga, etiska och sociala, och visar att vi tar fullt ansvar för allt vi gör.

Vår hållbarhetsstrategi som vägvisare

Hållbarhetsresultat

Vår vision är att vara den främsta mönsterkortstillverkaren, var vi än verkar. Under 2020 fortsatte vi vår viktiga hållbarhetsresa tillsammans med våra kunder, fabriker och medarbetare. Här är några exempel på vad vi har gjort och lyckats med under året:

  • Fortsatt med vårt hållbarhetsrevisionsprogram i fabrikerna.
  • Förbättrat villkoren i fabrikerna gällande säkerhet och hälsa, arbetsvillkor samt miljöpåverkan.
  • Hög kvalitetsnivå – 99.3% – och fortsatt utveckling av vår kvalitetsäkringsprocess och fabrikens prestanda för att bibehålla en hög produktkvalitet och minska kassationen.
  • Fortsatt fokus på kompetensutveckling av våra medarbetare, framförallt inom försäljning samt introduktion av nyanställda.
  • Kundseminarier och internutbildningar har hållits digitalt vilket har gjort att vi nått ut till fler kunder och medarbetare.
  • NCAB anställda världen över har bidragit till samhället genom vår Give Back Day.
  • Genomfört 82 webbinarier med 2370 deltagare världen över – Design for Manufacturing, kostnadsdrivare, mönsterkortsteknologier, materialval och kvalitetssäkring i mönsterkortstillverkning – våra tekniker delar med sig av sin kunskap och expertis för en mer hållbar produktutveckling.
  • Skapat ett verktyg som identifierar 13 av de vanligaste designmisstagen – för att stötta kunder i designprocessen.
  • Ökat andelen mönsterkortsleveranser med tåg, vilka ger lägre CO2-utsläpp jämfört med flygfrakt. Fortfarande är andelen leveranser med tåg liten, men den ökar.
  • Fortsatt tillväxt med vinst.

99,3%

Hög kvalitetsnivå

100%

Hållbarhetsauditerade huvudfabriker

93

Resultat för hållbarhet i vår kundnöjdhetsmätning

83

Kundnöjdhetsindex

89

Medarbetarengagemangs-
index

NCABs hållbarhetsrapport - uppslag | NCAB Group

Alla våra dokument om hållbarhet

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS och Conflict Mineral policies.

Anna Lothsson, Sustainability Manager på NCAB Group

Nyfiken på vårt hållbarhetsarbete?

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Symbol för visselblåsarfunktion | NCAB Group

NCAB Groups visselblåsarfunktion

Om medarbetare i NCAB Group eller andra intressenter upptäcker allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som bryter mot vår uppförandekod ska de känna sig säkra på att de kan rapportera detta på ett tryggt sätt. Därför har vi inrättat en visselblåsarfunktion, det vill säga en extern part som har bolagets uppdrag att ta emot, anonymisera och tillhandahålla ärendet åt NCAB Groups utredningsfunktion.