Hållbara affärer

Hållbara affärer

Hållbara affärer
– vårt ansvar

Kvalitets- och miljöarbete har varit viktigt för NCAB Group i många år. Under 2014 bestämde vi oss för att börja använda ISO 26000 som ledstjärna i det arbetet framöver. Det är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Detta ledde till att vi tog fram en strategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter, med tydliga prioriteringar för en hållbar verksamhet.

Lär dig mer om varför och hur vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt

Våra långsiktiga mål

Sustainability audit i en mönsterkortsfabrik i Kina | NCAB Group

LEVERANTÖRSKEDJA

Fullt ansvar genom hela leverantörskedjan.

Gruppaktivitet under NCABs årliga konferens | NCAB Group

MEDARBETARE

Attrahera, engagera och utveckla de bästa medarbetarna.

Tekniskt seminarie med Kenneth Jonsson, Technical Manager på NCAB Sweden | NCAB Group

KUNDER

Styra branschen mot ett grönare mål.

Consciuos Component - NCAB:s symbol för allt vårt hållbarhetsarbete.

Det här är symbolen för allt vårt hållbarhetsarbete. Den omfattar de vitala delarna av ISO 26000, det vill säga de miljömässiga, etiska och sociala, och visar att vi tar fullt ansvar för allt vi gör.

Vår hållbarhetsstrategi som vägvisare

Hållbarhetsresultat

Vår vision är att vara den främsta mönsterkortstillverkaren, var vi än verkar. Under 2021 fortsatte vi vår viktiga hållbarhetsresa tillsammans med våra kunder, fabriker och medarbetare. Här är några exempel på vad vi har gjort och lyckats med under året:

  • Updated our sustainability strategy
  • Climate impact mapping to set action plan and targets for reduction of GHG emissions
  • Continued our sustainability audit programme in factories
  • Improved factories’ conditions on health and safety, and working conditions, and environmental performance
  • High quality performance – 99.6% – continued developing our quality processes and performance to minimize scrap
  • Continued focus on employee competence development, specifically sales, technology, and onboarding of new employees
  • Customer seminars and internal training continued online, reaching out to more customers and employees
  • Our employees around the world contributed to society with their Give Back Day
  • 52 webinars and 2580 participants – Design for Manufacturing, Cost drivers, PCB technologies, Quality assurance – our technicians sharing our knowledge and expertise to support sustainable product development
  • Continued supporting customers in the design phase – design guidelines for different types of PCBs available for download on our website

99,6%

Hög kvalitetsnivå

100%

Hållbarhetsauditerade huvudfabriker

92

Resultat för hållbarhet i vår kundnöjdhetsmätning

82

Kundnöjdhetsindex

87

Medarbetarengagemangs-
index

NCABs hållbarhetsrapport - uppslag | NCAB Group

Alla våra dokument om hållbarhet

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS och Conflict Mineral policies.

Anna Lothsson, Sustainability Manager på NCAB Group

Nyfiken på vårt hållbarhetsarbete?

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Symbol för visselblåsarfunktion | NCAB Group

NCAB Groups visselblåsarfunktion

Om medarbetare i NCAB Group eller andra intressenter upptäcker allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som bryter mot vår uppförandekod ska de känna sig säkra på att de kan rapportera detta på ett tryggt sätt. Därför har vi inrättat en visselblåsarfunktion, det vill säga en extern part som har bolagets uppdrag att ta emot, anonymisera och tillhandahålla ärendet åt NCAB Groups utredningsfunktion.