Hållbara affärer

Hållbara affärer

Hållbara affärer
– vårt ansvar

Kvalitets- och miljöarbete har varit viktigt för NCAB Group i många år. Under 2014 bestämde vi oss för att börja använda ISO 26000 som ledstjärna i det arbetet framöver. Det är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Detta ledde till att vi tog fram en strategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter, med tydliga prioriteringar för en hållbar verksamhet.

Läs mer om varför och hur vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt

Våra långsiktiga mål

LEVERANTÖRSKEDJA

Fullt ansvar genom hela leverantörskedjan.

MEDARBETARE

Attrahera, engagera och utveckla de bästa medarbetarna.

KUNDER

Styra branschen mot ett grönare mål.

Consciuos Component - our symbol for all our sustainability work.

Det här är symbolen för allt vårt hållbarhetsarbete. Den omfattar de vitala delarna av ISO 26000, dvs. de miljömässiga, etiska och sociala och visar att vi tar fullt ansvar för allt vi gör.

Vår hållbarhetsstrategi som vägvisare

Hållbarhetsresultat

Vår vision är att vara den främsta mönsterkortstillverkaren, var vi än verkar. Under 2018 fortsatte vi vår viktiga hållbarhetsresa tillsammans med våra kunder, fabriker och medarbetare. Här är några exempel på vad vi har gjort och lyckats med under året:

 • Excellence in Sustainability Electronics Industry Awards i Storbritannien
 • NCABs globala konferens hade temat ett hållbart företag
 • NCAB Group noterades på Nasdaq Stockholm
 • Ett tekniskt råd för hela NCAB Group inrättades
 • Vi höll sammanlagt 119 tekniska seminarier och 10 hållbarhetsseminarier för våra kunder
 • Vi blev ISO 26000-godkända
 • Hållbarhetsteamet i Kina fortsatte att växa
 • Vi publicerade design guidelines för flex- och rigid-flex-tekniker
 • Fortsatt lönsam tillväxt
 • Vi rekryterade 33 nya medarbetare
 • Vi publicerade nya filmer om hållbarhet och produktdesign
 • Ökat fokus på kompetensutveckling inom försäljning, kundstöd, ledarskap och teknisk expertis

99,2%

Hög kvalitetsnivå

100%

Hållbarhetsauditerade huvudfabriker

93

Resultat för hållbarhet i vår kundnöjdhetsmätning

83

Kundnöjdhetsindex

Alla våra dokument om hållbarhet

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS and Conflict Mineral Policys.

Nyfiken på vårt hållbarhetsarbete?

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

NCAB Groups visselblåsarfunktion

Om medarbetare i NCAB Group eller andra intressenter upptäcker allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som bryter mot vår uppförandekod ska de känna sig säkra på att de kan rapportera detta på ett tryggt sätt. Därför har vi inrättat en visselblåsarfunktion, det vill säga en extern part som har bolagets uppdrag att ta emot, anonymisera och tillhandahålla ärendet åt NCAB Groups utredningsfunktion.