Hållbara affärer

Hållbara affärer

Hållbara affärer
– vårt ansvar

Kvalitets- och miljöarbete har varit viktigt för NCAB Group i många år. Under 2014 bestämde vi oss för att börja använda ISO 26000 som ledstjärna i det arbetet framöver. Det är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Detta ledde till att vi tog fram en strategi som täcker in etiska, sociala och miljömässiga aspekter, med tydliga prioriteringar för en hållbar verksamhet.

Lär dig mer om varför och hur vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt

Våra långsiktiga mål

LEVERANTÖRSKEDJA

Fullt ansvar genom hela leverantörskedjan.

MEDARBETARE

Attrahera, engagera och utveckla de bästa medarbetarna.

KUNDER

Styra branschen mot ett grönare mål.

Consciuos Component - our symbol for all our sustainability work.

Det här är symbolen för allt vårt hållbarhetsarbete. Den omfattar de vitala delarna av ISO 26000, det vill säga de miljömässiga, etiska och sociala, och visar att vi tar fullt ansvar för allt vi gör.

Vår hållbarhetsstrategi som vägvisare

Hållbarhetsresultat

Vår vision är att vara den främsta mönsterkortstillverkaren, var vi än verkar. Under 2019 fortsatte vi vår viktiga hållbarhetsresa tillsammans med våra kunder, fabriker och medarbetare. Här är några exempel på vad vi har gjort och lyckats med under året:

 • 100% av huvudfabrikerna har genomgått en hållbarhetsrevision
 • Fortsatt med vårt hållbarhetsrevisionsprogram.
 • Förbättrat villkoren i fabrikerna gällande säkerhet och hälsa, arbetsvillkor samt miljöpåverkan.
 • Hög kvalitetsnivå – 99.2% – och fortsatt utveckling av vår kvalitetsäkringsprocess och fabrikens prestanda för att bibehålla en hög produktkvalitet och minska kassationen.
 • Genomfört vår tredje medarbetarundersökning – där vi mäter engagemang,ledarskap och teameffektivitet – och uppnått ett mycket högt resultat.
 • Fortsatt fokus på kompetensutveckling av våra medarbetare, framförallt inom försäljning och ledarskap samt introduktion av nyanställda.
 • Lanserat NCAB Academy – en digital plattform för utbildning och utveckling.
 • 150 anställda världen över har bidragit till samhället genom vår Give Back Day.
 • Andra placering i Brilliant Awards ”Årets arbetsgivare”
 • Hög kundnöjdhet enligt den årliga kundundersökningen, särskilt höga poäng för ”enkla att göra affärer med” och vår tekniska expertis.
 • Fortsatt att kommunicera vårt hållbarhetsarbete för ökad medvetenhet och samarbete, genomfört 9 st hållbarhetsseminarier och 152 st tekniska seminarier för kunder för att stötta en hållbar produktutveckling.
 • Lanserat design guidelines för semi-flexkort
 • Uppdaterat vår hållbarhetsstrategi med de globala målen för hållbar utveckling
 • Utsågs av Carnegie till ”Årets hållbarhetsföretag 2019” i kategorin ”Bästa nykomling” på Nasdaq Stockholm
 • Genomförde ISO 26000 verfikationsaudit med utmärkt resultat
 • Fortsatt tillväxt med vinst

99,2%

Hög kvalitetsnivå

100%

Hållbarhetsauditerade huvudfabriker

93

Resultat för hållbarhet i vår kundnöjdhetsmätning

83

Kundnöjdhetsindex

89

Medarbetarengagemangs-
index

Alla våra dokument om hållbarhet

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS och Conflict Mineral policies.

Nyfiken på vårt hållbarhetsarbete?

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

NCAB Groups visselblåsarfunktion

Om medarbetare i NCAB Group eller andra intressenter upptäcker allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som bryter mot vår uppförandekod ska de känna sig säkra på att de kan rapportera detta på ett tryggt sätt. Därför har vi inrättat en visselblåsarfunktion, det vill säga en extern part som har bolagets uppdrag att ta emot, anonymisera och tillhandahålla ärendet åt NCAB Groups utredningsfunktion.