Säkerhetskritiska applikationer

Branscher vi verkar inom

Larm- och säkerhetslösningar blir alltmer sofistikerade, baserat på en lång livscykel och pålitlighet. AI- och videobaserad detektion medför nya utmaningar att lösa. Se nedan för ett urval av de applikationer vi tillverkar mönsterkort till.

Applikationer

Visa fler

Brandlarm

Mönsterkort för brandlarm till skolor, produktionsanläggningar och flygplan inklusive sensorer, kontrollenheter, sirener eller kommunikation/larmdistribution. Kraven är vanligtvis hög temperaturtålighet, stöttålighet och bra lödmasktäckning.

Mönsterkort

Brandskyddsystem

Mönsterkort för brandlarmcentraler och system. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet med särskilt fokus på god lödmasktäckning.

Mönsterkort

Detektorer för kolmonoxid

Mönsterkort för kolmonoxid-detektorer. Kraven är vanligtvis hög tillförlitlighet och storleksbegränsningar.

Mönsterkort

Gasdetektering

Mönsterkort för gasdetektering: nivåkänsliga utsläppssensorer, styrenheter, sirenkommandocentral och kommunikation/larmdistribution. Kraven är vanligtvis låg strömförbrukning, storleksbegränsningar, komplex design och lång livslängd. För lättantändliga gaser gäller EX/ATEX-klassificering.

Mönsterkort

Nödkommunikationssystem

Mönsterkort till nödkommunikation och belysningsutrustning för hissar. Kraven är vanligtvis tunn mönsterkortstjocklek och vit lödmask med hög prestanda för att öka ljuseffektiviteten.

Mönsterkort

System för upptäckt av trafikincidenter

Mönsterkort till smarta motorvägs-, tunnel- och broövervaknings- och informationssystem. Kraven är vanligtvis lång livslängd, högfrekvens och hybrid lageruppbyggnad.

Mönsterkort

Visa fler

Några av våra kunder inom Säkerhetskritiska applikationer