Industri

Branscher vi verkar inom

Produkter och processer blir mer komplexa och interaktiva, där IoT och sensorteknologi är några av trenderna som driver verkningsgrad. Efterlevnadsregler, spårbarhet och hållbarhetskrav är andra utmaningar inom industrisektorn. Se nedan för ett urval av de applikationer vi tillverkar mönsterkort till.

Applikationer

Visa fler

Datorer

Mönsterkort för integrerade datorer, monterade inuti applikationer som biljettautomater, parkeringsautomater eller laddstationer. Kraven är vanligtvis komplex design och värmehantering.

Mönsterkort

Kontroller

Mönsterkort för lägeskontroller, ljusridåer, PLC-moduler eller maskinstyrningar. Kraven är vanligtvis är hög tillförlitlighet, höghastighetssignaler och storleksbegränsningar.

Mönsterkort

Maskiner/verktyg

Mönsterkort för industriverktyg. Kraven är vanligtvis är mycket begränsat utrymme som kräver en design med högre densitet, lätt vikt och ergonomi, telemetri och positionering.

Mönsterkort

Motorstyrning

Mönsterkort till industrirobotar, produktionslinjer, automatiserade lager, fläktar eller industriella pumpapplikationer och återvinningsmaskiner. Kraven är vanligtvis hållbarhet över tid, ofta i en krävande miljö.

Mönsterkort

Sensorer

Mönsterkort för sensorer för mätning av vibrationer, ljus, temperatur, tryck och töjning. Sensorer tolkas via WIFI. Kraven är vanligtvis storleksbegränsningar. Tilltagande efterfrågan på IOT-sensorer ökar också kravet på låg strömförbrukning.

Mönsterkort

Sjöfart

Mönsterkort för marin elektronik, satellit/radio och kommunikation ombord, navigation, plottrar, motorstyrning och radarsystem. Kraven är vanligtvis robusta konstruktioner för att klara en hård miljö till sjöss.

Mönsterkort

Ställdon

Mönsterkort till hydrauliska styrenheter, sopbilar, lastbilskranar, grävmaskiner eller skogsmaskiner. Kraven är vanligtvis robusta mönsterkort som tål vibrationer och temperaturer i krävande miljöer.

Mönsterkort

Styrsystem för fastigheter

Mönsterkort för styrning av hissar, värme, ventilation, kyla, inpasseringssystem, bokningssystem, belysning eller smarta hem. Kraven är vanligtvis tillförlitlighet med lång livslängd.

Mönsterkort

Visa fler

Insights