Kostnadsdrivare för mönsterkort

Vad är det som driver kostnaden för ett mönsterkort? Och hur påverkar dessa faktorer i sin tur hållbarheten? Vi har sett att huvuddelen av kostnaden – 80-90 % – byggs in i produkten i de tidiga stadierna av designfasen. Vi har också sett att många kostnadsdrivare för mönsterkort direkt påverkar alla aspekter av att producera och leverera en mer hållbar produkt.

För att undvika stora kostnadsdrivare har vi utvecklat ett verktyg som kan stödja dig. Ladda ner det gratis här.

Kostnadsdrivare för mönsterkort | NCAB Group

Vi har delat in mönsterkortets kostnadsdrivare i två kategorier; “hårda kostnader” och “mjuka kostnader“. De hårda kostnadsdrivarna täcker aspekter som relaterar till det fysiska mönsterkortet. Exempel är tjocklek på koppar och komplexitet i mönsterkortets uppbyggnad. I dessa fall är effekterna på kostnader och hållbarhet mer påtagliga. De mjuka kostnadsdrivarna är de faktorer som – om de inte tas hänsyn till – kan leda till förseningar i konstruktionen, förlorad tid och felspecificerade krav (som antingen driver upp kostnaden eller inte talar om hur önskad kvalitet eller långsiktig tillförlitlighet ska uppnås). Detta är inte hållbar mönsterkortsproduktion i våra ögon. I vår mätare för hållbarhetspåverkan kan du se möjliga effekter för varje kostnadsdrivare.

Exempel på en kostnadsdrivare för mönsterkort:

Storlek på mönsterkortet

Det här är en av de kostnadspåverkare som är enklast att förstå – precis som för en fastighet gäller att ju större den är, desto dyrare är den. Och bortsett från att mer material används behöver vi även ta hänsyn till:

  • Skulle en defekt uppstå i en mindre krets kan resten av panelen fortfarande vara acceptabel för produktion
  • När en defekt uppstår i en större krets kasseras en större del av råvaran
  • Miljöpåverkan av material; mindre material = lägre miljöpåverkan

Sending... Please wait as this can take a while...

Access our PCB cost drivers

To access our PCB cost drivers as a PDF, please complete the short form below.
You will receive a link to the download page by e-mail - please check your spam folder if you don´t receive it.

Get the latest news from the PCB World by subscribing to our newsletter!

One or more mandatory fields are missing, please check the form.

Your contact information will be saved and will be used to send a link to the page where you can download PCB cost drivers. The email address you have provided may be used to send you information we think you may find interesting. Your contact information will only be used by NCAB Group. By clicking on “Send” you will be agreeing to this. For further information about how NCAB processes your personal information, please see our Privacy Policy.