Czynniki wpływające na koszt PCB

Co wpływa na koszt płytki drukowanej? I jak te czynniki z kolei wpływają na zrównoważony rozwój? Odkryliśmy, że większość kosztów – 80-90% – jest wbudowana w produkt na wczesnych etapach fazy projektowania. Odkryliśmy również, że wiele czynników kosztotwórczych PCB bezpośrednio wpływa na wszystkie aspekty produkcji i dostarczania bardziej zrównoważonego produktu

Aby uniknąć dużych kosztów, opracowaliśmy narzędzie, które może Ci pomóc. Pobierz za darmo tutaj.

PCB cost drivers | NCAB Group

Czynniki wpływające na koszt płytek drukowanych podzieliliśmy na dwie kategorie; „koszty twarde” i „koszty miękkie”. Twarde czynniki kosztowe obejmują aspekty związane z samą fizyczną płytką drukowaną. Przykładami są grubość miedzi i złożoność budowy. W takich przypadkach wpływ na koszty i zrównoważony rozwój jest bardziej namacalny. Miękkie czynniki kosztotwórcze to te elementy, które, jeśli nie zostaną uwzględnione, mogą prowadzić do opóźnień w inżynierii, straty czasu i błędnie określonych wymagań, które służą jedynie do zwiększenia kosztów lub nie pozwalają na określenie tego, co jest potrzebne do osiągnięcia pożądanej jakości lub długoterminowej niezawodności – w naszych oczach nie jest to zrównoważona produkcja PCB. W naszym pomiarze wpływu na zrównoważony rozwój możesz zobaczyć możliwe skutki dla każdego czynnika kosztowego.

Przykład czynników wpływających na koszt PCB:

Rozmiar PCB

Jest to jeden z najłatwiejszych do zrozumienia czynników, podobnie jak w przypadku nieruchomości – im większy, tym więcej kosztuje. Poza prostym wykorzystaniem większej ilości materiału, musimy wziąć pod uwagę:

  • W przypadku wystąpienia defektu w mniejszym obwodzie, pozostała część panelu nadal może zostać dopuszczona do produkcji
  • Gdy w większym obwodzie wystąpi defekt, większa część surowca jest odrzucana
  • Wpływ zapotrzebowania na materiały na środowisko, mniej materiału = mniejszy wpływ na środowisko

Sending... Please wait as this can take a while...

Access our PCB cost drivers

To access our PCB cost drivers as a PDF, please complete the short form below.
You will receive a link to the download page by e-mail - please check your spam folder if you do not receive it.

Get the latest news from the PCB World by subscribing to our newsletter!

One or more mandatory fields are missing, please check the form.

Your contact information will be saved and will be used to send a link to the page where you can download PCB cost drivers. The email address you have provided may be used to send you information we think you may find interesting. Your contact information will only be used by NCAB Group. By clicking on “Send” you will be agreeing to this. For further information about how NCAB processes your personal information, please see our Privacy Policy.

PCB design tools | NCAB Group

PCB design tools – for reliable printed circuit boards

We have created PCB design tools for engineers, designers and anyone else involved in the PCB design or production process. Our current PCB design tools are PCB design guidelines, PCB design tips, PCB design checklist and PCB cost drivers.