Nasze wartości

Wszyscy pracownicy wspólnie brali udział w opracowaniu wartości Grupy NCAB, a my z zaangażowaniem chcemy wcielać te wartości w codzienne działania. Dla nas oznacza to prowadzenie otwartego dialogu, a także zapewnienie dobrej atmosfery współpracy oraz stworzenie miejsca, w którym pracownicy się rozwijają, wykazują się zaangażowaniem i są dumni ze swojej pracy. Chcemy również, aby nasze wartości były reprezentowane przez nas na zewnątrz. Jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracowane silne wartości i kultura biznesowa stanowią klucz do powiązania naszej globalnej działalności oraz wdrożenia zrównoważonego podejścia w decyzje podejmowane na co dzień.

Employees of NCAB is having a team building excercise.
Impreza integracyjna podczas globalnego spotkania wprowadzającego w siedzibie głównej w Szwecji. Globalne spotkanie wprowadzające to dwudniowe wydarzenie, podczas którego nowi współpracownicy z całego świata spotykają się i dzielą się doświadczeniami.

Przede wszystkim jakość
– zawsze

Wiemy, że terminowa dostawa i zero wad produktowych to aspekty, które nasi klienci szczególnie sobie cenią. Nasze podejście obejmuje myślenie długoterminowe i pokazuje, jak koszty, jakość i kwestie środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane. Nieustannie pracujemy również nad poprawą naszych wyników poprzez wytyczanie sobie jasnych celów oraz monitorowanie wszystkich naszych działań i decyzji. Cała ciężka praca wkładana przez nas w ten proces przekłada się na oferowany przez nas wysoki poziom jakości. Ni mniej, ni więcej.

Silne relacje
– odgrywają znaczącą rolę

Uważamy, że biznes jest prowadzony pomiędzy ludźmi, a nie firmami, działami czy stanowiskami. Dlatego tak ważne jest dobre poznanie klientów, współpracowników i fabryki PCB, z którymi współpracujemy i z którymi utrzymujemy silne relacje. Uważamy, że prowadzenie działalności w ten sposób ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości i zrównoważonej produkcji. Jesteśmy przekonani, że przejrzyste i otwarte podejście buduje silne relacje, które z kolei przyczyniają się do umacniania uczciwości, lojalności i zaufania.

Pełna odpowiedzialność.
latwo powiedzieć, trudniej zrobić

Wiemy, że płytka PCB jest dla naszych klientów kluczowym komponentem. Wiemy z całą pewnością, że w trakcie skomplikowanego procesu produkcyjnego wszystko się może zdarzyć – co często ma miejsce. W naszym świecie na pełną odpowiedzialność składa się wiele rzeczy, w tym odpowiedzialne i zrównoważone podejście we wszystkim, co robimy – pod względem społecznym, środowiskowym i etycznym. Kiedy pojawia się problem, staramy się go zrozumieć i znaleźć rozwiązanie. Wychodzimy z założenia, że to nasz problem, i nie spoczniemy, dopóki go nie rozwiążemy.