Seamless production

Zazwyczaj klient odpowiada za prawidłową przemianę produktu z prototypu na produkt seryjny. Jeśli zidentyfikowano „lukę” pomiędzy tymi dwoma typami produktu, zwykle klient ponosił związane z tym koszty i opóźnienia. Dlaczego?

Uwaga na lukę
Proces Nieprzerwanej produkcji (Seamless Production) NCAB Group wypełnia lukę pomiędzy produkcją seryjną, a prototypem dzięki lepszym wzorom projektowym PCB, stabilnej produkcji, lepszej wydajności i skróconemu czasowi wprowadzania na rynek. Ta metoda pracy może być zastosowana na każdym etapie produkcji, od projektowania, poprzez prototypy do produkcji seryjnej. NCAB Group zapewnia Nieprzerwaną Produkcję – obwody drukowane PCB produkowane przy najniższych kosztach całkowitych

 • Źródła kosztów dla prototypów nie zawsze są optymalne dla produkcji seryjnej
 • Brak powiązania pomiędzy producentem prototypu, a producentem seryjnym jest przyczyną braku efektywności procesu i wydłużenia czasu wprowadzania na rynek
 • Pomiędzy możliwościami technologicznymi fabryk produkujących prototyp i produkt seryjny często istnieją znaczne różnice. Ponieważ prototyp kupowany jest jako pierwszy, tego typu aspekty mogą zostać uwzględnione we wzorze projektowym.
 • Luka = dodatkowe zasoby potrzebne do rozpatrzenia = dodatkowe pytania = zmiana wzoru projektowego? = opóźnienie = wyższy koszt całkowity

Celem tego procesu jest dzielenie się naszą wiedzą w zakresie produkcji seryjnej i doświadczeniem technicznym w fazie projektowej, z wykorzystaniem szeregu opcji dostępnych w naszym łańcuchu dostaw. Udzielane przez nas porady wspomagają wzór projektowy na każdym etapie, redukują ryzyko, potencjalny koszt i stratę czasu przy zmianach projektowych wprowadzanych po rozpoczęciu produkcji seryjnej.

SEAMLESS

Seamless production graph

Dziedziny, w których oferujemy pożyteczne porady w zakresie wzorów projektowych w cyklu życia produktu:

 • Zastosowanie paneli lub pełnych płyt, materiał, dobra praktyka
 • Funkcjonalność a technología i możliwości
 • Projektowe i komercjalne zasady DFM na etapie koncepcyjnym
 • Porady projektowe dla projektantów
 • Znaczenie materiałów
 • Grubość miedzi – co jest naprawdę potrzebne, a co należy zdefiniować
 • Poprawa uzysku