Vår vision

The Number 1 PCB producer – wherever we are

Vi har en enkel vision. Att vara nummer ett innebär inte att vara störst, även om storlek ger oss inflytande vilket är viktigt för oss.

I vårt fall handlar förstaplatsen även om att vara marknadsledande på expertkunskaper, kvaliteten på våra tjänster, hållbarhet, teknik osv. Den som är nummer ett lockar inte bara till sig de bästa kunderna med de intressantaste och viktigaste projekten, utan även de bästa fabrikerna.

Dessutom kan NCAB Group bara locka till sig de bästa medarbetarna om vi ligger i framkant. Vi kan bara skapa verkliga kundfördelar om vi har tillräcklig styrka. Därför etablerar vi oss bara på marknader där vi vet att vi kan bli den främsta mönsterkorttillverkaren.

Vad vi gör

Vi tillverkar mönsterkort för kunder med höga krav

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder uppnå bästa möjliga konkurrenskraft och time-to-market genom att producera mönsterkort på ett hållbart sätt till lägsta totalkostnad med hjälp av vår kompetens, produktkvalitet och leveransprecision.