Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen – onze verantwoordelijkheid

De NCAB groep hecht al jarenlang veel waarde aan kwaliteits- en milieubeheer. In 2014 is besloten om gebruik te gaan maken van ISO 26000, een internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, om ons te helpen bij onze toekomstige activiteiten. In het kader hiervan hebben we een strategie opgesteld voor ethische, maatschappelijke en ecologische aspecten, met duidelijke prioriteiten voor duurzame bedrijfsvoering.

Meer informatie over het hoe en waarom van duurzaam ondernemen

Onze doelstellingen voor de lange termijn

Productieketen

Volledige verantwoordelijkheid in de gehele toeleveringsketen.

Medewerkers

De beste mensen aantrekken, verbinden en ontwikkelen.

Klanten

De sector een groenere richting opsturen.

Consciuos Component - our symbol for all our sustainability work.

Dit is het symbool van al ons duurzaamheidswerk. Het omvat de cruciale dimensies van ISO 26000 (ecologisch, ethisch en maatschappelijk) en laat zien dat we volledige verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we doen.

Geleid door onze duurzaamheidsstrategie

Prestaties op het gebied van duurzaamheid

Onze visie is om “The number 1 PCB producer wherever we are” te zijn. In 2020 zetten we samen met onze klanten, fabrieken en medewerkers onze uitdagende en belangrijke duurzaamheidsreis voort. Hier volgen een paar voorbeelden van onze maatregelen en prestaties in dat jaar:

  • Ons auditprogramma voor duurzaamheid in fabrieken voortzetten
  • Verbetering van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de milieuprestaties van de fabrieken
  • Hoge kwaliteitsprestaties – 99,3% – verdere ontwikkeling van onze kwaliteitsprocessen en -prestaties om uitval te minimaliseren
  • Voortdurende aandacht voor de ontwikkeling onze medewerkers betreft competenties, met name op het gebied van verkoop en het inwerken van nieuwe medewerkers
  • Klantenseminaries en interne opleidingen voortaan online, waardoor we meer klanten en werknemers kunnen bereiken
  • Onze medewerkers over de hele wereld hebben bijgedragen aan de maatschappij met hun inzet op Give Back Day
  • 82 webinars en 2370 deelnemers – Design for Manufacturing, Cost drivers, PCB-technologieën, Kwaliteitsborging – onze technici delen onze kennis en expertise om duurzame productontwikkeling te ondersteunen
  • Lancering van de Design-mistake-tool – ondersteuning van klanten in de ontwerpfase
  • Spoorvervoer steeds meer aanwezig op onze markten, ondersteuning van lagere CO2-uitstoot, vervoer van volume per spoor nog steeds klein maar wel toegenomen.
  • Voortdurende groei met winst

99,3%

Hoogwaardige prestaties

100%

Duurzaamheidsaudits belangrijkste fabrieken

93

Score voor duurzaamheid in klanttevredenheids-
onderzoek

83

Klanttevredenheids-
index

89

Employee Engagement Index

Al onze duurzaamheidsdocumenten

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS and Conflict Mineral Policys »

Nieuwsgierig naar ons werk op het gebied van duurzaamheid?

Neem gerust contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

Klokkenluidersfunctie NCAB Group

Als medewerkers van NCAB Group of andere belanghebbenden ernstige onregelmatigheden of misvattingen ontdekken die in strijd zijn met onze Gedragscode, willen wij dat zij dit durven melden. Hiertoe hebben wij een klokkenluidersfunctie in het leven geroepen. Dit is een externe partij tot wie medewerkers zich kunnen wenden. Hun kwestie worden dan anoniem doorgegeven aan de onderzoeksfunctie binnen NCAB Group.