Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen – onze verantwoordelijkheid

De NCAB groep hecht al jarenlang veel waarde aan kwaliteits- en milieubeheer. In 2014 is besloten om gebruik te gaan maken van ISO 26000, een internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, om ons te helpen bij onze toekomstige activiteiten. In het kader hiervan hebben we een strategie opgesteld voor ethische, maatschappelijke en ecologische aspecten, met duidelijke prioriteiten voor duurzame bedrijfsvoering.

Meer informatie over het hoe en waarom van duurzaam ondernemen

Onze doelstellingen voor de lange termijn

Productieketen

Volledige verantwoordelijkheid in de gehele toeleveringsketen.

Medewerkers

De beste mensen aantrekken, verbinden en ontwikkelen.

Klanten

De sector een groenere richting opsturen.

Consciuos Component - our symbol for all our sustainability work.

Dit is het symbool van al ons duurzaamheidswerk. Het omvat de cruciale dimensies van ISO 26000 (ecologisch, ethisch en maatschappelijk) en laat zien dat we volledige verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we doen.

Geleid door onze duurzaamheidsstrategie

Prestaties op het gebied van duurzaamheid

Onze visie is om “The number 1 PCB producer wherever we are” te zijn. In 2019 zetten we samen met onze klanten, fabrieken en medewerkers onze uitdagende en belangrijke duurzaamheidsreis voort. Hier volgen een paar voorbeelden van onze maatregelen en prestaties in dat jaar:

 • 100% duurzaamheidsaudits van belangrijkste fabrieken.
 • Voortzetting van ons programma voor duurzaamheidsaudits in fabrieken.
 • Verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en milieuprestaties in fabrieken.
 • Hoge kwaliteitsprestaties – 99,2% – voortzetting van de ontwikkeling van onze kwaliteitsprocessen en -prestaties om de hoeveelheid schroot te minimaliseren.
 • Ons derde medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd, waarmee indexen voor betrokkenheid, leiderschap en teamefficiëntie worden gemeten. Ook nu weer behaalden we zeer hoge scores.
 • Blijvende focus op de ontwikkeling van competenties van werknemers, met name inwerken, verkoop en leiderschap.
 • Lancering van NCAB Academy – een digitaal leer- en ontwikkelingsplatform.
 • Meer dan 150 werknemers uit tien landen hebben met hun Give Back Day een bijdrage geleverd aan de samenleving.
 • Werkgever van het Jaar – 2e plaats Brilliant Awards – Employee Experience.
 • Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, met hoge scores, vooral voor het gemak waarmee met ons zaken gedaan wordt en onze technische kennis.
 • Voortzetting van communicatie over ons duurzaamheidsnetwerk, 9 duurzaamheidsseminars en 152 technische seminars voor klanten ter ondersteuning van duurzame productontwikkeling.
 • Ontwerprichtlijnen voor semi-flexibele technologieën uitgegeven.
 • Onze Duurzaamheidsstrategie bijgewerkt en uitgebreid met Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Carnegie Sustainability Award voor Beste Nieuwkomer op de beurs van Stockholm.
 • Geslaagd voor ISO 26000 verificatie-audit met uitstekend resultaat.
 • Voortgezette groei met winst.

99,2%

Hoogwaardige prestaties

100%

Duurzaamheidsaudits belangrijkste fabrieken

93

Score voor duurzaamheid in klanttevredenheids-
onderzoek

83

Klanttevredenheids-
index

89

Employee Engagement Index

Al onze duurzaamheidsdocumenten

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS and Conflict Mineral Policys »

Nieuwsgierig naar ons werk op het gebied van duurzaamheid?

Neem gerust contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

Klokkenluidersfunctie NCAB Group

Als medewerkers van NCAB Group of andere belanghebbenden ernstige onregelmatigheden of misvattingen ontdekken die in strijd zijn met onze Gedragscode, willen wij dat zij dit durven melden. Hiertoe hebben wij een klokkenluidersfunctie in het leven geroepen. Dit is een externe partij tot wie medewerkers zich kunnen wenden. Hun kwestie worden dan anoniem doorgegeven aan de onderzoeksfunctie binnen NCAB Group.