Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen – onze verantwoordelijkheid

Onze focus ligt op het creëren van waarde voor onze aandeelhouders en het nemen van verantwoordelijkheid in onze gehele productieketen. Deze werkwijze helpt ons kansen te identificeren om positieve verandering te stimuleren en negatieve impact te minimaliseren. Samen met onze leveranciers en klanten willen wij een duurzamere industrie creëren met groei en winstgevendheid voor iedereen. Wij geloven dat sterke relaties en transparantie de sleutel zijn om dit te bereiken.

Sustainability Report 2022 | NCAB Group

Meer informatie over het hoe en waarom van duurzaam ondernemen

Onze doelstellingen voor de lange termijn

Productieketen

Volledige verantwoordelijkheid in de gehele toeleveringsketen.

Medewerkers

De beste mensen aantrekken, verbinden en ontwikkelen.

Klanten

De sector een groenere richting opsturen.

Geleid door onze duurzaamheidsstrategie

Prestaties op het gebied van duurzaamheid

Onze visie is om “The number 1 PCB producer wherever we are” te zijn. In 2021 zetten we samen met onze klanten, fabrieken en medewerkers onze uitdagende en belangrijke duurzaamheidsreis voort. Hier volgen een paar voorbeelden van onze maatregelen en prestaties in dat jaar:

  • Onze duurzaamheidsstrategie geactualiseerd
  • Klimaatimpact in kaart gebracht om een actieplan en doelstellingen voor vermindering van broeikasgasemissies vast te stellen
  • Voortzetting van ons programma voor duurzaamheidsaudits in fabrieken
  • Verbetering van de gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties van de fabrieken
  • Hoge kwaliteitsprestaties – 99,6% – verdere ontwikkeling van onze kwaliteitsprocessen en -prestaties om uitval te minimaliseren
  • Blijvende aandacht voor de ontwikkeling van de competenties van onze medewerkers, met name op het gebied van verkoop, technologie en het inwerken van nieuwe medewerkers
  • Online klantenseminars en interne opleidingen werden voortgezet, waardoor meer klanten en werknemers werden bereikt
  • Onze medewerkers over de hele wereld hebben bijgedragen aan de maatschappij met hun Give Back Day
  • 52 webinars en 2580 deelnemers – Design for Manufacturing, Cost drivers, PCB-technologieën, Kwaliteitsborging – onze technici delen onze kennis en expertise om duurzame productontwikkeling te ondersteunen
  • Verdere ondersteuning van klanten in de ontwerpfase – ontwerprichtlijnen voor verschillende soorten PCB’s beschikbaar om te downloaden op onze website

99,5%

Hoogwaardige prestaties

100%

Duurzaamheidsaudits belangrijkste fabrieken

92

Score voor duurzaamheid in klanttevredenheids-
onderzoek

84

Klanttevredenheids-
index

88

Employee Engagement Index

Al onze duurzaamheidsdocumenten

Code of conduct, ISO, REACH, RoHS and Conflict Mineral Policys »

Nieuwsgierig naar ons werk op het gebied van duurzaamheid?

Neem gerust contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

Klokkenluidersfunctie NCAB Group

Als medewerkers van NCAB Group of andere belanghebbenden ernstige onregelmatigheden of misvattingen ontdekken die in strijd zijn met onze Gedragscode, willen wij dat zij dit durven melden. Hiertoe hebben wij een klokkenluidersfunctie in het leven geroepen. Dit is een externe partij tot wie medewerkers zich kunnen wenden. Hun kwestie worden dan anoniem doorgegeven aan de onderzoeksfunctie binnen NCAB Group.