Maximal fabriksprestanda

Det är avgörande att vara nära våra fabriker, både på ett geografiskt och personligt plan. Då kan vi skapa långsiktiga relationer med våra fabriker som resulterar i tillförlitliga mönsterkort.

Nedan beskrivs de områden som är viktiga för att maximera fabrikernas prestanda.

Välja rätt fabriker att samarbeta med

Att hitta en mönsterkortsfabrik är ganska enkelt men att hitta en tillförlitlig sådan är betydligt svårare. Vår metod för att hitta och kvalitetssäkra rätt fabriker har gjort att vi alltid har fabriker som motsvarar kundernas krav. Det krävs breda expertkunskaper för att hitta och utveckla de bästa fabrikerna. Vår sourcingprocess nedan beskriver hur vi godkänner våra fabriker.

Our sourcing process to find the right factories.
Vår sourcing process.

Använd fabriken till det den är bra på

Vi godkänner fabriken för den teknik och de volymer som den kan tillverka tillförlitligt och ser till att vi uppnår prestandaförväntningarna.

Illustration of NCAB approved capability | NCAB Group

Vår strategi med att sätta kvaliteten främst innebär att fabriken ska uppfylla våra förväntningar på en kvalitet och leveransförmåga som är högre än snittet i branschen.

Vi övervakar, upprätthåller och förbättrar resultaten på plats

Vår strategi för att kunna leverera kvalitet är att vara på plats och samarbeta direkt med fabrikerna. Våra QC-ingenjörer är direkt ansvariga för det fabrikerna levererar, liksom för att bygga relationer och arbeta proaktivt med förbättringsarbete. Våra QC-ingenjörer intygar att mönsterkorten tillverkas och verifieras enligt våra specifikationer.

Audits

Varje år genomför vi fullständiga kvalitetsaudits i våra huvudfabriker. Fokus ligger då på tillverkningsprocessen och andra närliggande aspekter. Dessa audits tar tre dagar att genomföra för tre personer och omfattar åtta olika områden.

Utöver detta genomför NCAB audits av pre-produktionsprocesser. Då tar vi en närmare titt på initiala processer och kontroll av dessa. Våra årliga audits kompletteras med månatliga processaudits, som innebär att vi koncentrerar oss på detaljer inom specifika områden för att garantera kontinuerlig förbättring.

Våra hållbarhetsaudits syftar till att förbättra arbetsvillkoren och miljöarbetet. En komplett audit vid en fabrik brukar ta två personer två dagar. Den uppföljande auditen tar en dag.

Utvald och utbildad fabrikspersonal

På våra huvudfabriker har vi särskilda team, alla utvalda av NCAB, som består av anställda på fabriken och inkluderar produktionskontroll, kundsupport, pre production och inspektionsteam. Våra team är dedikerade till att hantera, förbereda och kontrollera din order. Varje teammedlem får 40 timmar extra utbildning per år som är baserade på NCAB:s krav.

Vidta åtgärder när något blir fel

När oförutsedda problem uppstår är det viktigaste att hålla leverantörskedjan i gång utan att riskera ytterligare skador. Parallellt gör vi även en analys på ett av NCAB:s laboratorier och/eller i produktionsprocessen för att hitta grundorsaken till problemet, så vi kan genomföra både korrigerande och preventiva åtgärder för att samma sak inte ska behöva hända igen.

Eftersom vi finns på plats i fabriken kan vi informera kontinuerligt om vad som händer. Alla parter är medvetna om hur problemlösningen går och/eller informerade om avhjälpande aktiviteter.

Allt detta dokumenteras och rapporteras i NCAB:s 8D-rapport om korrigerande åtgärder. Åtgärderna i den verifieras sedan på plats under nästa fabriksmöte.