Organisaatio

NCAB Group on hajautettu organisaatio, jossa päätöksenteko tapahtuu pitkälti paikallisella tasolla eri aikavyöhykkeillä keskitettyjen toimintojen tukemana. Tällainen työskentelytapa vapauttaa paikallisten yritysten aikaa ja resursseja, joten ne voivat keskittyä täysin asiakkaiden tarpeisiin.

Konsernitoiminnot

Konsernitoimintojen tärkein vastuualue on järjestelmien, prosessien ja markkinoiden kehittäminen. Tehokas asiantuntijatiimi tukee paikallisia yrityksiä, ja kaikki käyttävät vuorovaikutuksessa samaa järjestelmää (ERP) ja samoja prosesseja. Se on tehokas tapa työskennellä: opimme toistemme menestyksistä ja virheistä, eikä uusien prosessien luomiseen ole tarvetta, kun yhteiset rutiinit ovat jo olemassa.

Paikallinen yritys

Paikallinen yritys on vastuussa asiakassuhteista sekä tilausten ja toimitusten valvonnasta paikan päällä. NCAB:n keskitetyt toiminnot lisäävät paikallisten yritysten kustannustehokkuutta, joten ne voivat keskittyä yrityksesi toimintaan ja tuotteeseen. Olet suoraan yhteydessä NCAB:n päätöksentekijöihin, mikä tarkoittaa asioiden nopeaa käsittelyä ja vapauttaa aikaa ja resursseja suunnittelu- ja asiakastukeen, joka hoidetaan paikallisella kielellä. Jokainen NCAB Groupin yritys toimii itsenäisenä taloudellisena yksikkönään ja on vastuussa omasta tuloksestaan, mikä takaa täyden omistautumisen asiakkailleen.

Factory Management

Factory Management tiimi on vastuussa yhteistyötehtaiden jatkuvatoimisesta parantamisesta ja hallinnasta. Siihen kuuluu laadun, logistiikan ja tilausten hallinnan valvonta. Tiimillä on jokaisessa tehtaassa työntekijöitä, jotka puhuvat paikallista kieltä, paikallisia murteita ja englantia.