PCB Spesifikaatio

Kun tilaat piirilevyjä NCAB Groupilta, ostat laatua, joka maksaa itsensä takaisin ajan kanssa. Se taataan materiaalispesifikaatiolla ja laadunvalvonnalla, joka on huomattavasti tiukempi kuin muilla toimittajilla ja varmistaa, että tuote on suunnitellun mukainen. NCAB:n merkittävän ostovoiman ansiosta tehtaat ovat halukkaita mukautumaan vaatimuksiimme.Laatu maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä

At first sight, PCBs differ little in appearance, irrespective of their inherent quality. It is under the surface that we focus on the differences so critical to the PCBs’ durability and functionality. Customers cannot always see the difference, but they can rest assured that NCAB puts a great deal of effort into ensuring that in turn, their customers are also supplied with PCBs that meet the most stringent quality standards.

Ensi silmäyksellä piirilevyt näyttävät samanlaisilta, mutta erot, jotka vaikuttavat piirilevyn kestävyyteen ja toimintaan koko elinkaaren ajan, löytyvät syvemmältä. Vaikka asiakkaat eivät aina näe eroa, he voivat luottaa siihen, että NCAB tekee paljon työtä varmistaakseen heidän asiakkailleen tiukimpien laatuvaatimusten mukaiset piirilevyt.

Piirilevyjen luotettava toiminta on tärkeää sekä kokoonpanoprosessissa että lopullisessa käyttökohteessa. Kustannusten lisäksi kokoonpanossa esiintyvät viat voivat siirtyä lopulliseen tuotteeseen piirilevyjen kautta ja aiheuttaa toimintavikoja käyttökohteessa, mikä johtaa hyvitysvaateisiin. Siihen verrattuna huippulaatuisen piirilevyn kustannukset ovat mitättömän pienet.

Toimintavioista voi olla katastrofaaliset seuraukset kaikilla markkinasektoreilla, mutta erityisesti sellaisilla, jotka valmistavat tuotteita kriittisiin sovelluksiin.

Nämä näkökohdat on hyvä muistaa verrattaessa piirilevyjen hintoja. Luotettavuus ja taattu/pitkä elinkaari merkitsevät aluksi suurempia kustannuksia, mutta ne maksavat itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.

NCAB GROUPIN PCB-SPESIFIKAATIO, TIUKEMPI KUIN IPC LUOKKA 2

14 kestävän piirilevyn 103:sta tärkeimmästä ominaisuudesta

1. 25 mikronin nimellinen reiän metallointi

Edut

Suurempi luotettavuus, mukaan lukien parempi z-akselin suuntaisen laajentumisen kesto.

Riskit, jos ei sovelleta

Neulanreiät tai ”kaasunpoistumat”, sähköisen toiminnan ongelmat (sisäkerrosten irtoaminen, kuparoitujen seinämien halkeaminen) kokoonpanon aikana tai toimintahäiriöt käytön aikana. IPC luokka 2 (standardi useimmissa tehtaissa) sallii 20 % vähemmän kuparia.

2. Ei johtimien korjausta

Edut

Ehjä johdin ei aiheuta riskiä.

Riskit, jos ei sovelleta

Korjaus voi johtaa riskialttiiden piirilevyjen toimittamiseen. Jopa “hyvä” korjaus voi aiheuttaa toimintahäiriöitä kuormituksen alaisena (esim. tärinä), mikä saattaa johtaa vaurioihin käytön aikana.

3. IPC-standardin ylittävät puhtausvaatimukset

Edut

Puhtaat levyt lisäävät luotettavuutta.

Riskit, jos ei sovelleta

Jäämiä levyssä, suojapinnoitteen ongelmat, ionijäämien aiheuttama juotettavien pintojen korroosio- ja likaantumisriski – mm. tällaiset syyt saattavat heikentää luotettavuutta (huono juotos / sähköiset viat) ja johtaa toimintahäiriöihin käytön aikana.

4. Levyjen pinnoitteiden iän valvonta

Edut

Juottuvuus, luotettavuus ja pienempi kosteuden sisäänpääsyn riski.

Riskit, jos ei sovelleta

Levyillemme on määritetty kelpoisuusaika valmistuksesta, jolloin tehdas voi toimittaa levyjä, koska levyjen pinnoitteiden metallurgiset muutokset voivat aiheuttaa juotettavuusongelmia. Kosteuden sisäänpääsy voi johtaa irtilaminoitumiseen tai sisäkerrosten irtoamiseen kokoonpanon ja/tai käytön aikana.

5. Kansainvälisesti tunnettujen materiaalien käyttö – “paikalliset” tai tuntemattomat merkit kiellettyjä

Edut

Suurempi luotettavuus ja aiemmin tunnettu suorituskyky.

Riskit, jos ei sovelleta

Levy ei käyttäydy odotetusti kokoonpanon aikana huonojen mekaanisten ominaisuuksien takia: suuremmat laajentumisominaisuudet aiheuttavat esimerkiksi irtilaminoitumista sekä vääntymistä. Heikommat ominaisuudet voivat aiheuttaa huonon impedanssikäyttäytymisen.

6. Käytettävien laminaattien toleranssi vastaa standardin IPC4101 luokkaa B/L

Edut

Laminaattien tiukempi paksuuskontrolli merkitsee vähemmän poikkeamia odotetuista sähköisistä ominaisuuksista.

Riskit, jos ei sovelleta

Sähköiset ominaisuudet eivät ehkä vastaa suunniteltua, ja saman erän kappaleissa voi olla suuria suorituskyvyn vaihteluja.

7. Käytetyt juotteenestopinnoitteet ovat standardin IPC-SM-840 luokan T mukaisia

Edut

NCAB Group hyväksyy materiaalit, joiden ansiosta pinnoitteeseen voi luottaa. Juotteenestopinnoitteiden on täytettävä UL-hyväksynnän vaatimukset.

Riskit, jos ei sovelleta

Huonot pinnoitteet voivat aiheuttaa tarttumisongelmia, mikä voi johtaa juotosmaskin irtoamiseen levystä ja kuparin korroosioon. Huonot eristeominaisuudet voivat aiheuttaa oikosulkuja läpilyöntien takia.

8. Ulkomittojen, reikien ja muiden mekaanisten ominaisuuksien määritetyt toleranssit

Edut

Tiukemmat toleranssit merkitsevät tuotteen parempaa mitoituslaatua – parempi sopivuus, muoto ja toiminta.

Riskit, jos ei sovelleta

Ongelmia kokoonpanossa, kuten kohdistus/asennus (pressfit:n asennusongelmat, jotka ilmenevät vasta yksikön kokoamisen aikana tai jälkeen). Suurempien mittapoikkeamien aiheuttamat ongelmat koteloon tai kehykseen asennettaessa.

9. NCAB Group määrittää juotteenestopinnoitteen paksuuden – IPC ei

Edut

Parempi sähköeristys, pienempi hilseilyn tai tarttumiskyvyn häviön vaara ja parempi mekaanisten iskujen kestävyys – tapahtuipa se missä tahansa!

Riskit, jos ei sovelleta

Ohuet juotosmaskit voivat aiheuttaa tarttumisongelmia, mikä voi johtaa juotosmaskin irtoamiseen levystä ja kuparn korroosioon. Huonot eristeominaisuudet juotosmaskin ohuuden takia voivat aiheuttaa oikosulkuja läpilyöntien takia.

10. NCAB Group määrittää ulkonäkö- ja korjausvaatimukset – IPC ei

Edut

Huolellisen valmistuksen antama turvallisuus.

Riskit, jos ei sovelleta

Paljon naarmuja, pikkuvaurioita, paikkauksia ja korjauksia – toiminnallinen mutta ehkä epäsiistin näköinen levy. Jos olet huolissasi siitä, mitä voit nähdä, mitä riskejä onkaan siitä, mitä et voi nähdä, ja mikä on sen potentiaalinen vaikutus kokoonpanoon tai käytössä ilmeneviin riskeihin?

11. Erityisvaatimukset läpivientien täytölle

Edut

Korkealaatuinen, täytetty läpivientireikä tarkoittaa pienempää hylkäämisriskiä kokoonpanoprosessin aikana.

Riskit, jos ei sovelleta

Puoliksi täytettyihin läpivientireikiin saattaa jäädä kemiallisia jäämiä ENIG-prosessista, ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi juotettavuusongelmia. Tällaisiin läpivientireikiin saattaa jäädä myös juotospalloja, jotka voivat irrota ja aiheuttaa oikosulkuja kokoonpanon tai käytön aikana.

12. Peters SD2955 vakiona tilapäisessä juotteenestopinnoitteessa

Edut

Tilapäisen juotteenestopinnoitteen vaatimus – ei paikallisia tai halpoja merkkejä.

Riskit, jos ei sovelleta

Huono tai halpa tilapäinen juotteenestopinnoite voi kupruilla, sulaa, repeytyä tai jähmettyä kokoonpanon aikana, joten maski ei irtoa tai toimi kuten pitäisi.

13. NCAB Groupin ainutlaatuinen laatuhyväksyntä- ja toimitusprosessi jokaiselle tilaukselle

Edut

Varmuus siitä, että toimitusprosessin ansiosta kaikki spesifikaatiot on varmennettu.

Riskit, jos ei sovelleta

Riski, että toimitettua tuotetta ei ole asianmukaisesti varmennettu ja että poikkeamia spesifikaatiosta ei havaita ennen kokoonpanoa tai lopputuotteen valmistusta… jolloin on liian myöhäistä.

14. Emme hyväksy hylättyjä levyjä aihioissa

Edut

Ei vajaita kokoonpanoja, mikä merkitsee asiakkaan kannalta parempaa tehokkuutta.

Riskit, jos ei sovelleta

Erikoismenettelyt ovat välttämättömiä jokaisen viallisen paneelin kohdalla, sillä jos hylkykappaleita ei merkitä selvästi tai eroteta päätoimituksesta, vaarana on huonoksi todetun levyn käyttö kokoonpanossa. Se on komponenttien ja ajan tuhlausta.

NCAB:n kolme askelta laatuun

  1. Käytämme omia vakiospesifikaatiotamme, jotka perustuvat IPC-standardeihin, mutta ylittävät ne joiltakin osin.
  2. Ostovoima antaa meille vaikutusvaltaa varmistaa, että tehtaat käyttävät spesifikaatioitamme.
  3. Perusteellinen laadunvalvonta sekä tehtaalla että toimituksen jälkeen.