Key figures

NCAB Group numeroina

Suorituskyvyn avainindikaattorit (KPI) osoittavat, kuinka hyvin olemme menestyneet. Vahva taloudellinen asemamme antaa mahdollisuuden laadun ja toimitusten jatkuvaan parantamiseen asiakkaidemme vaativilla teollisuus- ja markkinasektoreilla.

Toimitusten täsmällisyys

Graph over quality performance and total PCB shipments 2023 | NCAB Group

Kaavio näyttää tilausten määrän, jotka on toimitettu ajallaan asiakkaiden toimipaikkoihin. Ennusteiden ja puskurivarastojen ansiosta saavutetaan toimitusten 100-prosenttinen tarkkuus.

Laatutaso

Graph of quality performance and amount of PCBs shipped during 2023| NCAB Group

Kaavio esittää reklamaatioiden määrän suhteessa toimitettujen tilausrivien kokonaismäärään.

Laatutasoa mitataan kahdella eri tavalla

1. Reklamaatioiden määrä suhteessa toimitettujen tilausrivien kokonaismäärään. Se tarkoittaa, että koko toimitus katsotaan vialliseksi, jos edes yhdessä toimituksen piirilevyssä on jokin virhe. Mukaan on otettu myös kaikki muut reklamaatiot, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä asiakkaalle, kuten pakkausongelmat, laskutusvirheet jne.

2. PPM tarkoittaa osaa miljoonasta eli viallisten osien määrää suhteessa toimitettuihin osiin. Se on ollut perinteisesti autoteollisuuden avainindikaattori, jonka käyttö on yleistynyt myös muilla teollisuudenaloilla.

Asiakastyytyväisyys

Graph over customer satisfaction 2022 | NCAB Group

Kaavio esittää asiakkaidemme näkemyksen NCAB Groupista eri laatukriteerien mukaan. Tulosten avulla voimme tunnistaa parannuskohteet asiakastyytyväisyyden lisäämistä varten.

Vakaa talouskehitys

Financial development | NCAB Group

Vakaa kasvu ja hyvä kannattavuus orgaanisesti ja yritysostojen kautta alusta eli vuodesta 1993 lähtien.

Osuus teollisuusaloittain

Erilaisten asiakasryhmien, kuten ODM-, EMS- ja OEM-asiakkaiden, odotusten ja monien eri käyttökohteiden tuntemus on antanut meille mahdollisuuden hankkia laajaa kokemusta kaikista piirilevytyypeistä.

Eri tekniikkojen osuudet

NCAB Group pystyy toimittamaan yli 99 % asiakkaiden piirilevytarpeista. Tarjoamme uusimmat tekniikat vaadittavasta volyymistä riippumatta, prototyypit mukaan lukien.