Göra rätt från början

Inget påverkar ett mönsterkorts totala kostnad och tillförlitlighet som dess ursprungliga mönsterkortsdesign. Därför finns det specialister på alla lokala NCAB-kontor som hjälper dig att förstå dina och produktens krav.

Luisa Lindstrand är Quality Manager på NCAB Group Sweden och inspekterar här ett mönsterkort.
Luisa Lindstrand är Quality Manager på NCAB Group Sweden och en av våra hängivna specialister. På bilden jobbar hon i labbet på NCAB:s huvudkontor i Sverige.

Våra lokala designsupportteam kan hjälpa dig hitta kostnadsdrivare och rationaliseringar. Syftet är att hjälpa dig att komma fram till en optimal design eller en re-design för kostnadseffektiv tillverkning av mönsterkort, från prototyp till volymproduktion. Våra tekniker har många års erfarenhet av mönsterkortstillverkning, särskilt när det gäller hur man tillverkar mönsterkort utan att kompromissa med designmålen.

En effektiv underlagsprocess ger rätt specifikation

Mer än 30 % av datafilerna vi tar emot innehåller delar eller egenskaper som behöver förtydligas. En utdragen process med många tekniska frågor höjer totalkostnaden. Därför jobbar våra tekniker systematiskt för att klargöra allt som är tvetydigt i din specifikation. Denna arbetsmetod är effektiv och ser till att de tekniska frågorna besvaras snabbare, vilket kortar ledtiden.

Enbart kvalificerade fabriker

NCAB har tagit fram en unik offertprocess där vårt offertsystem är kopplat till en databas med våra godkända fabriker och deras kapabilitet. Detta ger en väl underbyggd offert som stämmer överens med din tillverkningsspecifikation, teknik, krav på volymer och ledtid. I kombination med vår kunskap och erfarenhet innebär det att vi kan garantera att den lämpligaste fabriken för projektet väljs redan på offertstadiet.

Varje offert baseras på en jämförelse av alla kvalificerade fabriker gällande kvalitet, kapabilitet, ledtid och pris. Animeringen visar förenklat hur offertprocessen leder fram till rätt fabrik.

Vi samarbetar med 32 kvalitetssäkrade fabriker i Asien, Europa och USA, vilket säkrar minst två fabriker för varje mönsterkortstyp. Det finns dedikerade fabriker för prototyper, rigida-, HDI-, flex-, flex-rigida- och metallbaskort.