Reklamaatioiden käsittely

Nopea ja tehokas reklamaatioiden hallinta
Mahdollisen toimitusviiveen yhteydessä keskitymme ratkaisemaan välittömän ongelman, jotta asiakkaan tuotannon käynnistyminen ei vaarannu. Otamme sen jälkeen käyttöön ennalta ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet tulevaisuuden varalle.

Vikatyyppikaavio

1. Vian aiheuttajan analysointi
Vahvistamme reklamaation vastaanoton välittömästi, ja reklamaation käsittelystä vastaava paikallinen asiantuntija on tiiviissä yhteydessä asiakkaaseen. Analyysi tehdään viipymättä NCAB Groupin laboratoriossa. Tarvittaessa NCAB Groupin asiantuntija pääse tehtaalle kahden tunnin sisällä.

2. Päätös asiakaskonsultaation jälkeen
Tuotamme uudet piirilevyt. Riippuen toimituksen kiireellisyydestä, voimme käyttää tehdasta, joka tarjoaa lyhyemmän toimitusajan. Tarpeen vaatiessa voimme tehdä piirilevyt uudelleen tai joissakin tapauksissa järjestää viallisten piirilevyjen korjauksen.

3. Korjaustoimenpideraportti
Asiakkaalle toimitetaan korjaustoimenpideraportti (CAR). Korjaustoimenpiteen seuranta tehtaalla kerran kuussa varmistaa, ettei sama vika toistu.

4. Hyvitys
Lisätietoja on NCAB Groupin Yleisehdoissa. NCAB Group ottaa täyden vastuun ja hyvittää asiakkaalle summan, joka on korkeintaan yhtä suuri kuin piirilevyjen kaksinkertainen hinta, ellei toisin sovita.