Customer Relations

Olemme lähellä asiakasta, joten tarjoamamme kilpailukykyiset ehdot, laatu ja toimitusvarmuus laajentavat asiakkaan tuotantomahdollisuuksia. Yhden yhteyshenkilön kautta käytettävissäsi ovat kaikentyyppiset piirilevyt. Sijainnista riippumatta, NCAB Group tukee kaikkia teknisiä vaatimuksia prototyypistä volyymituotantoon. Voimme siirtää piirilevytoimituksia tuotantolaitoksiasi lähinnä olevien NCAB-yritysten välillä.


Anders Fält, Account Manager, Tommy Kallberg, Key Account Manager and Margaretha Berg, Account Manager. All belonging to NCAB Group Sweden.

Paikallista otetta ja globaalia vahvuutta

NCAB Group on pitkälle hajautettu organisaatio, jolla on keskitetty tukiyksikkö: konsernitoiminnot.

Keskitettyjen toimintojen ansiosta, kaikki paikalliset yrityksemme ovat hyvin kustannustehokkaita, joten ne voivat keskittyä asiakkaan liiketoimintaan ja tuotteeseen. Jokainen NCAB Groupin yritys on taloudellisesti itsenäinen ja vastuussa omasta tuloksestaan, mikä takaa yritysten omistautumisen asiakkailleen. Kaikki yritykset käyttävät samaa järjestelmää (ERP) ja samoja prosesseja. Opimme toistemme menestyksistä ja virheistä ja sovellamme samoja prosesseja ja menetelmiä.

Konsernitoiminnot ovat vastuussa tehtaiden kehittämisestä, logistiikasta, laatujärjestelmien hallinnasta, markkinoinnista ja taloushallinnosta.

 

PAIKALLINEN ORGANISAATIO

PAIKALLISET TOIMINNOT

AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ (KAM)

 • Tiiviiden asiakassuhteiden kehittäminen ja uuden liiketoiminnan hankkiminen
 • Asiakastapaamisten järjestäminen ja niihin osallistuminen
 • Projektinhallinta, jossa sisäisellä tekniikalla, logistiikalla ja ostoresursseilla voidaan tarjota optimoidut palvelut ja ratkaisut
 • Yhteydenpito asiakkaaseen ja sopimusten laatiminen
 • Asiakassuunnitelmien kehittäminen ja niiden noudattamisen varmistaminen
 • Usean osaamisalan (laatu, tekniikka, osto) yhteistyösuhteiden kehittäminen asiakkaiden ja NCAB Groupin välille.
 • Markkinoiden ja kilpailijoiden jatkuva analysointi.

LOGISTIIKKA

 • Tuotantopoikkeamien paikallistaminen ja säätö asiakkaan vaatimusten mukaiseksi
 • Päivittäinen kommunikaatio logistiikkakumppaneiden kanssa
 • Vastuu toimituksista paikallisvarastojen ja asiakkaiden välillä
 • Jos toimituksessa on poikkeama, tiedottaminen asiakkaalle ja korjaavien toimenpiteiden suorittaminen
 • Asiakkaalle sopivan kuljetusratkaisun valinta (esim. pikarahti)

OSTOTOIMINNOT

 • Ostotilausten välittäminen tehtaille
 • Oikean hinnan varmistaminen tehtailta
 • Hintaneuvottelut tehtaiden kanssa, jos asiakkaan vaatimukset poikkeavat vakiohinnoittelusta, esimerkiksi erikoisprojektit tai poikkeavat volyymit.
 • Toimitusaikaa koskevat neuvottelut tehtaiden kanssa asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi, jos vaatimukset poikkeavat vakioehdoista.

TEKNIIKKA

 • Teknisen tuen tarjoaminen asiakaskäynneillä yhdessä avainasiakkaspäällikön kanssa
 • Teknisen tuen tarjoaminen esimerkiksi rakenteeseen, materiaalien valintaan, kerroksiin, pinnoitteisiin ja vaativaan tuotteen valmistettavuuteen liittyen sekä suunnittelusääntöjä koskeva neuvonta
 • Standardien ja laatujärjestelmien, kuten IPC:n ja UL:n, ylläpito
 • Aloitteiden teko yhtiön sisäisten ja ulkoisten seminaarien järjestämiseen osaamisen kehittämiseksi
 • Avainasiakkuuspäällikön ja asiakastukitiimin neuvonta vaativien tuotteiden yhteydessä, millä varmistetaan parhaiten sopivan tehtaan valinta
 • Asiakkaan hankintadokumentaation vahvistaminen
 • IPC-standardeja koskeva asiakasneuvonta
 • Asiakkaan datapakettien tarkistus valmistettavuuden kannalta
 • NCAB:n globaalin spesifikaation / aihiopiirustuksen laatiminen ja sen varmistaminen, että tehtaan tekniset valmiudet vastaavat asiakkaan hankintadokumentaatiota
 • Teknisten kysymysten käsittely, joita tehtaat esittävät asiakkaan gerber-tiedostojen ja spesifikaation suunnittelusääntöjen tarkastuksen (DRC) jälkeen

ASIAKASTUKI

 • Asiakkuuksien hallinta yhdessä avainasiakkuuspäällikön kanssa
 • Tarjousten laatiminen asiakkaille ja tilausten lataaminen
 • Päivittäinen kommunikaatio asiakkaiden ja tehtaiden välillä asiakkaiden pitämiseksi täysin ajan tasalla tuotannon aikana
 • Asiakkaiden vaatimusten perusteella parhaan tehtaan valitseminen benchmarking-vertailun avulal
 • Tilausten tekeminen

LAATU

 • Reklamaatioiden käsittely, vikojen selvittäminen ja ratkaisujen etsiminen, kommunikaatio tehtaan ja asiakkaan kanssa, raporttien laatiminen.
 • Korjaustoimenpideraporttien (CAR) seuranta.
 • Reklamaatioiden analysointi.
 • Sisäisten reklamaatioiden käsittely (8D-raportti).