Factory Management

NCAB Groupin tehtaiden hallintaorganisaatio (Factory Management) takaa tuotelaadun yhdenmukaisuuden koko tuotantoketjussa. Pääosin Kiinassa sijaitseva tehtaiden hallintatiimi koostuu 65 asiantuntijasta, jotka tekevät yhteistyötä Ruotsissa työskentelevän Strategic Purchasing Manager kanssa. Tiimi on vastuussa yhteistyötehtaiden hallinnasta ja kehittämisestä markkinoiden vaatimusten ja NCAB Groupin standardien mukaisesti.


Wendy Liu, QA Manager NCAB Group Factory Management Team, during a factory visit.

Kaiken avain on tiivis yhteistyö tehtaiden kanssa

Strategiaamme kuuluu läsnäolo paikan päällä ja tiivis yhteistyö suoraan tehtaiden kanssa. Tehdasvalvojamme (Factory Supervisor) ovat suoraan vastuussa jokaisen tehtaan suorituksesta, yhteistyösuhteiden rakentamisesta sekä proaktiivisesta ja reaktiivisesta toiminnasta. Logistiikkatiimi seuraa tehtaiden tilauksia ja toimituksia päivittäin ja antaa palautetta tehtaalle ja paikalliselle NCAB Group yritykselle. Laadunvarmistustiimi suorittaa auditoinnit ja miniauditoinnit ja tekee proaktiivista työtä laatutason hyväksi. Tilastoimme reklamaatiot ja toimitukset ja ratkaisemme ongelmat määrätietoisilla toimenpiteillä – tarvittaessa käymme heti tehtaalla. Kaikille tehtaille on asetettu selkeät tavoitteet suorituskykyilmaisimien (KPI) muodossa.

Nopea ongelmien ratkaisu ja aikaiset varoitukset

Tärkeä tehtaiden hallinnan elementti on ongelmien nopea ratkaisu, jos ja kun poikkeamia esiintyy. Teknikot ja/tai laatuinsinöörit pääsevät tehtaalle lyhyellä varoitusajalla selvittämään ongelman syytä ja ratkaisemaan ongelman nopeasti. Tämä koskee myös erityisten asiakasvaatimusten nopeaa käyttöönottoa tai tiettyihin projekteihin liittyvien vaikeuksien selvittämistä. Viivästyksien yhteydessä toimitus voidaan tehdä erikoislähetyksenä tai tuotanto voidaan tarvittaessa osoittaa toiselle tehtaalle. Toimitamme asiakkaille säännölliset tilannepäivitykset. Oma henkilökuntamme on vastuussa kustakin tehtaasta, ja tavoitteena on edustus jokaisella päätehtaalla.