Newsroom

Kupowanie płytek PCB przy wsparciu lokalnego zespołu– czy to ma znaczenie?

Bliski, osobisty kontakt z klientami i obsługa dostosowana do wymagań klienta to kluczowe czynniki modelu biznesowego NCAB Group . Aby sprostać temu podejściu, NCAB Group jest zorganizowana w sposób zdecentralizowany.

Customer meeting with local team in Sweden | NCAB Group
Ludvig Lindqvist, Sales Manager NCAB Group Sweden in a meeting with customer and colleagues.

Każda filia krajowa jest odpowiedzialna za swoich klientów regionalnych i obsługuje ich w lokalnym języku z lokalnych biur. Ale jaką wartość dodaną oferuje to podejście „lokalna obecność” naszym klientom i dlaczego jest to naszas mocna strona? Wyjaśnimy to bardziej szczegółowo poniżej.

Język lokalny, czy to ma znaczenie?

Twoje kontakty w NCAB działają jako łącznik między Tobą a naszymi fabrykami partnerskimi. Podczas gdy możesz swobodnie omówić swój projekt z naszymi specjalistami w swoim języku ojczystym, nasi pracownicy umawiają się na konsultacje z kolegami z fabryk w Azji lub Europie. W ten sposób skutecznie omija się bariery językowe, nieporozumienia i unika się błędów.

World map with NCAB offices | NCAB Group
All our local teams are part of the global NCAB Group team.

Wsparcie osobiste w Twojej lokalizacji, dlaczego?

Oprócz języka regionalnego, który w praktyce znacznie ułatwia wymianę informacji, korzystanie z zespołów regionalnych umożliwia nam również bardziej osobisty kontakt z Państwem. W ten sposób zapewniamy, że osobiste spotkania i wizyty, które nie mogą odbywać się w przestrzeni cyfrowej, mogą być również elastycznie zaaranżowane i przeprowadzone na miejscu w Twojej lokalizacji.

Gwarancja efektywnej obsługi projektów klientów

Dzięki regionalnemu podziałowi projektów można zagwarantować szybszą i bardziej efektywną obsługę Twojego zapotrzebowania. Ta zaleta staje się szczególnie widoczna, gdy trafiają do nas kolejne zapytania. Nawet w przypadku zamówień uzupełniających nasi klienci mają swoje konkretne osoby kontaktowe dla każdego projektu. Skutkuje to lepszymi procedurami i tym, że Twój zespół NCAB może stale dostosowywać się do specjalnych potrzeb Twoich projektów. Wszystkie zespoły pracują według tych samych procesów, co oznacza, że zmiany personelu lub nieobecności w pracy są łatwo rekompensowane przez innych pracowników NCAB . To tworzy jakość na najwyższym poziomie.

Kto należy do zespołu regionalnego ?

Nasze zespoły regionalne zazwyczaj składają się ze specjalisty ds. sprzedaży zewnętrznej, jednego ds. obsługi klienta, technika, a także pracownika ds. jakości, który przystępuje do działania w przypadku reklamacji. W zależności od wymagań i wielkości zakupów klienta, zespoły te mogą zostać uzupełnione o dodatkowego członka obsługi klienta.

Jak więc wygląda nasza obsługa klienta, od pierwszego kontaktu po dostawę towaru?
Jaką wartość dodaną oferuje nasz proces klientowi? Poniżej chcielibyśmy przedstawić to Państwu w oparciu o pracę naszego Zespołu z Północy w NCAB Group Germany.

Roberto Tomoscheit | NCAB Group Germany
Roberto Tomoscheit, Key Account Manager
Kirsten Gründel | NCAB Group Germany
Kirsten Gründel, Account Manager
Stephan Bildt | NCAB Group Germany
Stephan Bildt, Technical Support Manager

Kontakt i omawianie wymagań klienta

Nasz Key Account Manager Roberto Tomoscheit jest pierwszym kontaktem z naszymi klientami. Podczas wstępnego spotkania zwraca uwagę na potrzeby i wymagania klienta. „Kładziemy duży nacisk na osobistą interakcję z klientami i poświęcenie czasu potrzebnego na zrozumienie indywidualnych wymagań każdego klienta”, mówi Roberto Tomoscheit .
Jeśli projekt klienta i możliwości NCAB pasują do siebie, Roberto zajmuje się dalszymi etapami współpracy. Następnie przedstawia klienta swojemu regionalnemu zespołowi NCAB i informuje kolegów z zespołu o wynikach spotkania z klientem, a także przekazuje wszystkie ważne dane zespołowi regionalnemu, w tym na przykład: specyfikacje techniczne, dokumenty dostawy, umowy NDA, oświadczenia dostawców.

Przeglądanie danych klienta, wybór odpowiedniej fabryki i przygotowanie wyceny

Kiedy otrzymujemy zapytania ofertowe, nasz specjalista ds. obsługi klienta Kirsten Gründel dokonuje przeglądu danych w plikach Gerber, a także wszystkich innych wymagań , aby wybrać najbardziej odpowiednią fabrykę do potrzeb klienta i przygotowuje ofertę dostosowaną do klienta. Fabryka jest dobrana pod względem jakości i ceny do projektu, a w razie potrzeby jest dostosowana do produkcji seryjnej.

NCAB approved capability vs. factory promoted capability | NCAB Group
We approve the factory for the technology and volume that they can manufacture reliably ensuring that we meet performance expectations.


Do zadań naszych pracowników obsługi klienta należy również identyfikowanie nieprawidłowości technicznych i omawianie ich z naszymi kolegami inżynierami. W ten sposób od samego początku można uniknąć błędów i zaoszczędzić na kosztach. „W przeciwieństwie do wielu innych dostawców, dane klientów nie są po prostu wprowadzane do systemu w celu przygotowania ofert. Osobiście sprawdzamy dane Gerber za pomocą CAM350 na miejscu, aby zagwarantować jakość i niezawodność”, mówi Kirsten Gründel. „Dzięki naszemu specjalistycznemu szkoleniu IPC mamy również dogłębną wiedzę techniczną na temat danych Gerber w biurze. Jeśli mam szczegółowe pytania, takie jak odległość między przelotkami, pytam mojego kolegę z zespołu Stephana Bildta z działu technicznego. Dzięki temu klient może zawsze mieć pewność, że jego dane przeszły przez ręce specjalistów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji”, mówi Gründel.

Wyjaśnienie techniczne i specyfikacja NCAB PCB

Po otrzymaniu zamówienia klienta, techniczne przygotowanie PCB rozpoczyna się natychmiast. Dane Gerber są przygotowywane do produkcji, a cała dokumentacja zakupowa jest przenoszona do konkretnego artykułu na bazie Specyfikacji NCAB PCB . Ta specyfikacja zawiera wszystkie szczegóły i specjalne cechy płytki drukowanej wymagane do produkcji i, co nie mniej ważne , zapewnia zgodność ze wszystkimi specyficznymi wymaganiami klienta.

Oryginalne dokumenty klienta są następnie wysyłane do wybranej fabryki partnerskiej wraz ze specyfikacją NCAB PCB. Fabryka generuje dane produkcyjne potrzebne do produkcji na podstawie przesłanych dokumentów. Korekty niezbędne do produkcji i korekta niejasnych oryginalnych danych są dokonywane tylko po konsultacji i zatwierdzeniu. Dla każdego zamówienia generowany jest katalog pytań technicznych, na które należy odpowiedzieć. Dzięki temu wyjaśnia się wykonalność, sensowność i sprzeczności w dokumentacji przetargowej.

Aby zapewnić możliwie jak najbardziej przejrzysty proces, oferujemy naszym klientom wsparcie przez cały czas – w zrozumieniu i odpowiadaniu na pytania techniczne.

Stephan Bildt, Technical Support Manager
NCAB Group Germany


Stephan Bildt wyjaśnia szczególny charakter tego kroku w procesie NCAB : „Wielu dostawców PCB często po prostu pomija ten krok, który jest dla nas niezbędny. W takich przypadkach PCB produkowane są ściśle na podstawie oryginalnych danych lub nawet dokonywane są niezbędne korekty bez zgody klienta. Oznacza to, że niewiele lub wcale nie zwraca się uwagi na funkcjonalność i trwałość produktu. Jeśli podczas przetwarzania lub eksploatacji produktu końcowego wystąpią problemy, często ich przyczyna jest znaleziona na podstawie oryginalnego układu. Nasi inżynierowie przedprodukcyjni odkrywają takie zagrożenia jeszcze przed rozpoczęciem produkcji i proaktywnie dokonują niezbędnych i zalecanych korekt, które mogą znacznie zwiększyć jakość i niezawodność PCB. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać bardzo kosztowne, ale ostatecznie zapewnia gwarantowany dobry wynik, a w konsekwencji bardzo wysoką satysfakcję klienta. 99,6% dowodzi, że jesteśmy na miejscu”, mówi Bildt .

Aby jak najmniej obciążać naszych klientów na tym etapie procesu, nasi technicy koordynują zapytania techniczne bezpośrednio do fabryk i angażują naszych klientów w wyjaśnienia techniczne dopiero na ostatnim etapie. Aby zapewnić możliwie jak najbardziej przejrzysty proces, oferujemy naszym klientom wsparcie przez cały czas – w zrozumieniu i odpowiadaniu na pytania techniczne.

Produkcja i dostawa towaru do klienta

Jak tylko wszystkie sprawy techniczne zostaną rozwiązane, a klient zaakceptuje ostateczną wersję, fabryka rozpoczyna produkcję. Na tym etapie ekspert ds. obsługi klienta ustala z fabrykami datę dostawy towaru i przekazuje ją klientowi. Nasz ekspert monitoruje również wszelkie postępy lub możliwe przestoje w produkcji za pomocą oprogramowania stworzonego specjalnie dla NCAB i utrzymuje kontakt z własnym zespołem zarządzania fabryką NCAB na miejscu w fabryce. Jeśli termin dostawy zostanie przesunięty na tym etapie, klient zostanie o tym natychmiast poinformowany. W tym miejscu należy zauważyć, że co do zasady żadne zmiany nie są dokonywane bez konsultacji z klientem. Po dostarczeniu towaru, specjaliści ds. obsługi klienta informują kierownika ds. kluczowych klientów, który następnie ponownie kontaktuje się z klientem, aby zapisać ewentualne sugestie dot. ulepszeń w procesie.

W razie problemów

Przy jakości 99,6% reklamacje są w NCAB rzadkością. Niemniej jednak, jeśli problemy pojawią się później, zespół ds. jakości jest gotowy do wyjaśnienia problemów i zapisania ich w tak zwanym raporcie 8D, aby można je było wyeliminować w przyszłości.

Questions?

Contact your local team.

PCB design tools

For more advice about PCB design or applications of PCBs, we
have different PCB tools that can be downloaded for free.