NCAB GROUP

Pozyskiwanie klientów

Jakie są Twoje oczekiwania? Naszym pierwszym krokiem jest zrozumienie wymagań klienta w zakresie płyt PCB, jego oczekiwań i problemów w istniejącym łańcuchu dostaw.

Proces wstępny pozwala na ustalenie, w jaki sposób możemy najlepiej współpracować, co pozwoli na dostarczenie usług na najwyższym poziomie. Jednocześnie chcemy dać klientowi ostateczną kontrolę nad sposobem dostaw płyt PCB do jego zakładów produkcyjnych.

PROCEDURA ROBOCZA DOT. PROCESÓW WSTĘPNYCH DLA NOWEGO KLIENTA

 

Przewiń, aby zobaczyć proces uruchamiania projektu dla naszych klientów..

 

PROCEDURA ROBOCZA DOT. PROCESÓW WSTĘPNYCH DLA NOWEGO KLIENTA:

1. ZATWIERDZENIE PRZEZ NCAB GROUP
Spotkania organizowane celem ustalenia procesu zatwierdzania wraz z harmonogramem czasowym.

2. ZDEFINIOWANIE POTRZEB KLIENTA
Zrozumienie oczekiwań klienta, w tym parametrów użytkowych, ustalenie kluczowych wskaźników wydajności, programów i celów ciągłego doskonalenia.

Celem określenia konkurencyjności uczestniczymy w szeroko zakrojonych i szczegółowych badaniach porównawczych w szerokim zakresie technologii, wielkości zamówień i czasów realizacji zamówienia.

W przypadku nie-standardowych technologii lub materiałów przeprowadzamy szczegółowe, dogłębne analizy DFM (Design For Manufacturing), co pozwala nam na ustalenie i dobranie najlepiej pasujących zakładów produkcyjnych posługujących się udokumentowanymi procedurami, pozwalającymi na zwiększanie efektywności pracy i redukcję kosztów.

Po sprawdzeniu plików Gerber dokonujemy wyboru fabryki, którą uważamy za najlepszą pod względem wysokiej jakości, precyzji dostaw, czasów realizacji zamówień i ceny.
Dla elementów ze standardowym czasem realizacji zamówienia staramy się przygotować wycenę w ciągu 6 godzin roboczych. W przypadku prototypów docelowy czas odpowiedzi wynosi 2 godziny, a dla nie-standardowych technologii i materiałów 16 godzin.

3. SPRAWDZANIE OPINII KLIENTA NA TEMAT WYCENY I PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA
Sprawdzamy, jak została przyjęta nasza wycena aby mieć pewność, że spełniliśmy wymagania klienta. W przypadku technologii i materiałów niestandardowych, przed rozpoczęciem produkcji seryjnej umożliwiamy dokonanie zatwierdzenia próbki. W przypadku technologii standardowych, obsługujemy każdą wielkość zamówienia w standardowym i przyśpieszonym czasie realizacji.

4. STANDARDOWE PROCEDURY PRZY PRODUKCJI PROTOTYPÓW I DOSTAW PCB
Przy produkcji prototypów i próbek posługujemy się określonymi, sprawdzonymi, zweryfikowanymi procedurami. Dalsze informacje na temat tych procedur można uzyskać w lokalnym oddziale NCAB Group.
W zależności od potrzeb w zakresie czasu dostawy, organizujemy przesyłki ekspresowe od 12 do 72 godzin. Dostawom PCB zawsze towarzyszy wynik testowania i analizy mikrosekcji.

5. ANALIZA PRÓBKI I OMÓWIENIE JAKOŚCI
W przypadku projektów specjalnych i dużych nowych projektów, przed rozpoczęciem produkcji spotykamy się i współpracujemy blisko z klientem, korzystając z naszego procesu oceny próbki. Naszym celem jest wspólne przygotowanie i uzgodnienie planów, mających na celu skrócenie czasu wprowadzenia na rynek, podniesienie wydajności produkcji, poprawę jakości i ocenę możliwych oszczędności kosztowych. Organizowane są kolejne zebrania, aby NCAB Group mogła osiągnąć uzgodnione cele i aby wszelkie odchylenia były odpowiednio skorygowane na potrzeby przyszłych zamówień. Znaczące odchylenia rozpatrywane są w sposób standardowo stosowany w procesach udoskonalania.

6. PODPISANIE UMOWY GPA I ZWIĘKSZANIE PRODUKCJIP
Po zatwierdzeniu prototypu lub próbki, uzgadniamy formalnie i podpisujemy z klientem umowę GPA (General Purchase Agreement), definiującą warunki krytyczne łańcucha dostaw. Oferujemy też przeprowadzanie audytów w siedzibie klienta celem zapewnienia najwyższej zgodności procesu produkcyjnego z montowaniem płyt PCB; eliminuje to niepotrzebne problemy z jakością, wynikające z niezgodności różnych procesów.

7. WIZYTA U KLIENTA KOŃCOWEGO (TYLKO DLA EMS) I SPOTKANIA KWARTALNE
Jest to opcja, z której korzysta wielu klientów EMS, aby pogłębić związki z nami i ze swym klientem końcowym. Poprawia to efektywność komunikowania się w fazie projektowania i zrozumienie projektu, skraca czas wprowadzenia na rynek i daje produkt, który jest bardziej efektywny kosztowo.
Uczestniczymy w kwartalnych, wielospecjalistycznych zebraniach przeglądowych z wieloma kluczowymi klientami, aby dokonać oceny kluczowych wskaźników wydajności i uzgodnić plany dalszych akcji – patrz typowe tematy w naszym
Raporcie dla Klienta.