Seminaria NCAB Group

NCAB Group organizuje seminaria różnego typu. Celem naszych seminariów jest poprawa jakości, niezawodności i efektywności kosztowej poprzez optymalizację projektu tak, aby spełniał on wymagania procesu produkcyjnego. Każde szkolenie może być dostosowane specjalnie do potrzeb klienta.

Aby uzyskać dalsze informacje i zarezerwować udział w szkoleniu, prosimy o kontakt z Kierownikiem ds. Kluczowych Klientów lub z Działem Obsługi Klienta w lokalnym oddziale NCAB Group Polska.


Timo Ranniko, Technical Manager NCAB Group Finland is holding a seminar during a customer visit in China.

Obecnie prowadzone przez nas seminaria to:

Trendy techniczne w światowym przemyśle obwodów drukowanych
Prezentacja wyzwań technicznych, oczekiwań i przyszłych trendów, a także czynniki zapewniające dalszego rozwój techniczny.

Jak wyprodukować płytę obwodu drukowanego
Szczegółowy opis produkcji standardowej płyty PCB.

Nowe technologie
Prezentacja na temat komponentów wbudowanych. 3D-MID – zintegrowanych elementy zagrzebane 3D.

Czynniki kosztowe w produkcji PCB
Demonstrujemy, gdzie leżą przyczyny „kosztów” produkcji PCB. W jaki sposób mogą projektanci wpływać na koszty? Jak zaoszczędzić pieniądze bez utraty niezawodności!

Wykończenia powierzchni
Zalety i wady popularnych powłok. Seminarium omawia też zasady obchodzenia się i przechowywania PCB z różnymi typami powłok.

HDI (High Density Interconnect) - Obwody drukowane o dużej gęstości połączeń
Definicja płyty HDI, standardy, zasady projektowania, siły napędowe dla technologii HDI. Jak zacząć pracować z technologią HDI?

IMS (Insulated Metal Substrate) - Izolowane podłoże metalowe
Kontrola cieplna, wyliczanie i projektowanie płyty IMS. Jakie są alternatywy dla płyt IMS?

Płyty sztywno-giętkie
Instrukcje na temat projektowania właściwego rozmieszczenia warstw dla maksymalnej wydajności eksploatacyjnej. Które z zasad projektowania mają tu zastosowanie? W jaki sposób zapewnić niezawodność?

NCAB Specyfikacja Produktu PCB
NCAB wyjaśnia, dlaczego mamy opracowane: własną szczegółową specyfikację i wymogi, które naszym zdaniem przyczynią się do poprawy zarówno jakości i niezawodności PCB, które oferujemy.

Płyty o kontrolowanej impedancji
Co to jest impedancja? Różne typy ścieżek o kontrolowanej impedancji. W jaki sposób tolerancje wpływają na impedancję?

DFM (Design For Manufacturing) – Projektowanie dla wytwarzania
Na tym szkoleniu można nauczyć się, jak uniknąć wysokich kosztów produkcji, jakie błędy robi się w plikach Gerber i dlaczego NCAB zadaje klientowi tak wiele technicznych pytań!

IPC vs. Perfag
Jakie znaczenie praktyczne mają te różne standardy? W jaki sposób się je stosuje? Jakie są różnice pomiędzy IPC i Perfag, czy też lokalnymi normami danego kraju?

Niezawodność, IPC & NCAB Group
Szczegółowo rozpatrujemy zapewnienie niezawodności przy możliwie najniższych kosztach całkowitych.
IPC klasa 3 – jak zdefiniować specyfikację płyt?
Weryfikacja na poziomie produktu vs. weryfikacja kontroli procesu.
Przedstawienie rozwiązania NCAB Group Polska.

Materiały nadające się do produkcji bezołowiowej
Omawiamy nasze doświadczenia z produkcją bezołowiową i identyfikujemy czynniki ryzyka
Co oznaczają skróty Td, Tg, CTE i CTI? Jakie ma to znaczenie dla mnie jako projektanta? Jak wybrać i sporządzić specyfikację materiału.

Porady techniczne
Przedstawiamy i omawiamy czynniki ryzyka związane z rozwarstwianiem laminatów, znakowaniem laserowym, lutowanie bezołowiowe, nieprzydatne wykończenia powierzchni, nieodpowiednie specyfikacje płyt PCB itp.

Laboratorium NCAB Group Polska
Jakie analizy przeprowadzamy w naszym Laboratorium?
W jaki sposób wprowadzamy ciągłe usprawnienia techniczne?